رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح کرد

اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم اهداف کمی پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استان قم را تشریح کرد.

محمد رضا طلایی اظهار داشت: در راستای افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی، تولید 76 هزار تن جو، 26 هزار تن گندم، 6 هزار تن پنبه، 49 تن حبوبات و 3 هزار و 800 تن دانه های روغنی به عنوان اهداف کمی پروژه های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا تولید 8 هزار 400 تن گوشت قرمز، 130 هزار تن شیر، 34 هزار و 500 تن گوشت طیور و 70 هزار تن تخم مرغ در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خاطر نشان کرد: احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان 25 هکتار، توسعه سامانه های نوین آبیاری به میزان دو هزار و 881 هکتار از دیگر اهداف کمی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان قم در سال 96 به شمار می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود به تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در همین راستا 233 دستگاه در بخش زراعت، 436 دستگاه در بخش دام و طیور و آبزیان و 75 دستگاه در بخش باغبانی تا پایان سال 96 تجهیز و نوسازی می شود.

طلایی همچنین به تامین داخلی نهال اصلاح شده مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: در همین رابطه 115 هزار و 136 اصلی نهال اصلاح شده مورد نیاز بخش کشاورزی تامین خواهد شد.

وی به تامین داخلی نهاده ها و توسعه مصرف کود نیز اشاره کرد و بیان داشت: در همین راستا و تا پایان سال 11 هزار و 186 تن کود ازته و دو هزار و 993 تن کود فسفاته تامین و توزیع خواهد شد.

وی از تامین داخلی نهاده ها و بذر مورد نیاز بخش کشاورزی در استان قم خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه هزار و 502 تن بذر جو، 856 تن بذر گندم، 50 تن بذر ذرت دانه ای و 147 تن بذر پنبه تا پایان سال تامین و توزیع می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه را از دیگر اهداف سازمان جهاد کشاورزی در سال جاری برشمرد و خاطر نشان کرد: توسعه کشت به میزان 5 هکتار و اصلاح و بازسازی به میزان 3 هکتار در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قم قرار دارد.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک و مقابله با بیابان زایی اشاره کرد و گفت: در این راستا اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک به میزان 27 هزار و 172 هکتار و کنترل کانون های فرسایش بادی و مقابله با بیابان زایی به میزان 3 هزار و 175 هکتار در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی تا پایان سال 96 قرار دارد.

وی با تاکید بر افزایش فرآورده ها و کاهش ضایعات در تولید محصولات کشاورزی در قم، اظهار داشت: افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان 26 هزار و 723 تن و کاهش ضایعات از طریق فرآوری به میزان 2 هزار و 672 تن نیز جزء اهداف این سازمان در سال جاری به شمار می رود.