مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

توزیع 1440 تن بذر گواهی شده جو در بین کشاورزان قمی

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم از توزیع 1440 تن بذر گواهی شده جو در بین کشاورزان قمی خبر داد.

مجید حمیدی اظهار داشت: با توجه به اهمیت محصول جو در تامین خوراک دام و همچنین نیاز آبی کمتر زراعت جو در مقایسه با با سایر غلات و تطابق شرایط اکولوژیکی و نیازهای فیزیولوژیکی این زراعت با شرایط اقلیمی کشورمان  ، تولید محصول جو در برنامه های وزارتخانه اهمیت زیادی پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به نقش مهم و استراتژیک و اهمیت بذر در افزایش تولید محصولات زراعی، در تولید بذر جو اهتمام ویژه ای دارد، افزود: در اوایل برنامه پنجم در استان قم سالانه 500 تن بذر جو توزیع می شد که در سال زراعی جاری توزیع بذر استاندارد و اصلاح شده به حدود 1500 تن رسیده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که در راستای اصلاح الگوی کشت و صرفه جویی در مصرف آب و تعادل بخشی مصرف آب کشاورزی، سطح زیر کشت جو استان به حدود 18 هزار هکتار در سال زراعی رسیده است.

حمیدی با اشاره به اینکه برای تحقق برنامه طبقات مختلف بذری برای هر سال برنامه خاصی داریم، خاطر نشان کرد: سطح زیر کشت طبقات پرورشی، مادری بذر جو در مزارع تکثیری ما از 300 هکتار در سال زراعی گذشته به 568 هکتار در سال زراعی جاری رسیده و در این مزارع کلیه طبقات بذری که مورد نیاز مزارع استان می باشد، کشت شده است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطر نشان کرد: برنامه ابلاغی وزارتخانه برای استان قم در خصوص مزارع تکثیری بذر جو، 448 هکتار بوده که با مدیریت و پیگیری های صورت گرفته توسط کشاورزان طرف قرارداد، شرکتهای تولید کننده بذر استان و همچنین کمک های فنی کارشناسان سازمان و برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سطح کشت مزارع تکثیری بذری و برنامه تحقق  یافته به 568 هکتار یعنی حدود 27% بیشتر از برنامه ابلاغی تحقق یافته است.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با عملکرد مناسب این مزارع بیش از 2 هزار تن جوبذری در طبقات مختلف در استان قم تولید نمائیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در راستای انتقال دانش فنی امسال دو رقم بذر جو که از کشور آلمان وارد شده و گواهی تائید از موسسه اصلاح بذر و نهال را اخذ کرده، در سطح 5 هکتار از هر رقم در دو طبقه مادری و گواهی شده در استان قم کشت کرده ایم و با توجه به سطح سبز مناسبی که دارد، امیدواریم تولید خوبی را نیز داشته باشد.

حمیدی با اشاره به اینکه سعی ما بر این بوده ارقامی که مصرف آب بالایی دارند را از برنامه حذف کنیم، بیان داشت: در برنامه تولید بذر که از سه سال گذشته در استان قم شروع شده، ارقامی که مصرف آب بالایی داشته را حذف کردیم و ارقامی که سازگاری مناسبی با شرایط اقلیمی و تنش های محیطی قم داشته و هم تولید بالایی دارند را جایگزین نمودیم که مورد استقبال کشاورزان نیز قرار گرفته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه 4 رقم بذر جو در طبقات پرورشی ، مادری و گواهی شده و همچنین دو رقم خارجی (آلمانی) در طبقه گواهی شده در استان قم در سال زراعی جاری  تولید می شود، گفت: رقم خاتم یکی از ارقام بذر جو جدید می باشد که پتانسیل تولید با عملکرد شش تن در هکتار در آب و خاک شور را دارد.