معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ضریب نفوذ 95 درصدی بذر گواهی شده گندم در مزارع قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ضریب نفود 95 درصدی بذر گواهی شده گندم در مزارع استان خبر داد.

محمد علی سلامی زواره اظهار داشت: با اقدامات ترویجی و فرهنگ سازی صورت گرفته، ضریب نفوذ بذر گواهی شده گندم در مزارع استان قم بسیار بالاست که این مهم منجر به بهره وری بالا ی تولید این محصول در استان قم شده است.

وی افزود: استان قم در تولید بذر گواهی شده گندم به خودکفایی رسیده و امسال در طبقات مادری و گواهی شده حدود 150 تن بذر به استان های خراسان جنوبی و مرکزی صادر کرده ایم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه سیاست ما در تولید بذر گندم استفاده از ارقامی است که نسبت به تنش های محیطی و شرایط اقلیمی استان سازگار بوده و مقاوم باشند، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت کیفیت نان، توسعه ارقامی که خواص نانوایی بالایی دارند را در دستور کار داریم.

سلامی تصریح کرد: به همین منظور رقم گندم نارین را از سال گذشته وارد چرخه تولید بذر استان کرده و در حال حاضر برای برنامه سال جاری در سه طبقه پرورشی، مادری و گواهی شده این نوع بذر را تولید خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه با تلاش های صورت گرفته بذر مورد نیاز کشاورزان برای سال آینده تامین شده و هیچ نگرانی و دغدغه ای در این خصوص وجود ندارد، بیان داشت: در حال حاضر با توجه به برنامه ها و سیاست های سازمان و همچنین رعایت مسائل فنی، سه رقم بذر «پارسی»، «نارین» و «افق» را جهت تولید در برنامه قرار داده ایم که هر سه رقم با توجه به شرایط اقلیمی استان و منطقه، پتانسیل مناسبی را جهت تولید دارند.

وی با اشاره به اینکه رقم «نارین» برای کلیه مناطق و بخش های استان قابل استفاده بوده و به کشاورزان برای کشت آن توصیه می شود، گفت: این رقم با داشتن پتانسیل بالای تولید، تنش های محیطی را به خوبی تحمل کرده و خاصیت نانوایی بالایی هم دارد.

سلامی با تاکید بر اینکه رقم «پارسی» برای مناطقی از بخش جعفراباد و بخش مرکزی که کیفیت آب و خاک مناسبی دارند توصیه می شود، افزود: رقم «افق» نیز برای مناطقی که ما محدودیت کیفیت آب و خاک را داریم یعنی خاک و آب و میزان شوری آن نسبتا بالاست، برای کشت به کشاورزان توصیه می شود.