مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

اجرای سیستم های نوین آبیاری در بیش از 4 هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای سیستم های نوین آبیاری در 4 هزار و 249 هکتار از اراضی کشاورزی استان قم در سال 95 خبر داد.

اسدالله مرتضوی با تاکید بر ضرورت بهینه سازی مصرف آب و افزایش بهره وری، اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی طی سه سال گذشته در خصوص اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان قم انجام شده که افزايش قابل ملاحظه اي نسبت به گذشته داشته است.

وی افزود: در سال 93 تنها در 823 هکتار از اراضی کشاورزی استان سیستم های نوین آبیاری اجرا شده است که این میزان در سال 94 به یک هزار و 50 هکتار رسیده و در سال 95 حدود 4 هزار و 249 هکتار از اراضی کشاورزی استان قم تحت پوشش سیستم های آبیاری نوین قرار گرفته است.

وی افزایش چشمگیر اجرای  سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان قم را ناشی از تغییر فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی دانست و بیان داشت: در حال حاضر کشاورزان استان به دنبال اجرای سیستم های آبیاری نوین در مزارع و باغات خود هستند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در راستای بهینه سازی مصرف آب نسبت به لوله گذاری اراضی کشاورزی نیز اقدامات بسيار خوبي با مشاركت كشاورزان انجام گرفته که در این راستا در سال 93 بیش از 19 کیلومتر از اراضی کشاورزی استان لوله گذاری شده که این میزان در سال 94 به بیش از 51 کیلومتر رسیده و در سال 95 بیش از 52 کیلومتر لوله گذاری در اراضی کشاورزی استان قم انجام شده است.

مرتضوی همچنین به احداث کانال های آبیاری عمومی و پوشش انهار نیز اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه احداث کانال های آبیاری عمومی و پوشش انهار نیز در سال 93 حدود 2 کیلومتر احداث کانال و پوشش انهار داشته ایم و این میزان در سال 94 به یک کیلومتر رسید ، ولی در سال 95 حدود 5 کیلومتر احداث کانال های آبیاری عمومی وپوشش انهار در استان قم انجام شده است.

وی در ادامه سخنان خود تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و سنتی کشاورزی استان را یکی دیگر از اقدامات این مدیریت در راستای بهینه سازی مصرف آب دانست و گفت: در این راستا در سال 93 حدود 235 هکتار از اراضی کشاورزی استان قم تسطیح و تجهیز شدند که این رقم در سال 94 به 440 هکتار رسیده و در سال 95 نیز بیش از 530 هکتار از اراضی کشاورزی استان تسطیح، تجهیز و نوسازی شدند.

وی اضافه کرد: در راستای بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی قم در سال 93 حدود 5/4 کیلومتر احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی کشاورزی در اراضي پاياب سد 15 خرداد قم انجام شده که این میزان در سال 94 به بیش از 11 کیلومتر رسید و در سال 95 چیزی در حدود 5/14 کیلومتر ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی انجام شده است.

وی همچنین در رابطه با احياء و مرمت قنات های استان بيان داشت: از سال 93 تا سال 95 تعداد 150رشته قنات مرمت و لايروبي شده است .