رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

حق نداریم مردم را ناراضی کنیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تاکید بر اینکه حق نداریم مردم را ناراضی کنیم، گفت: یکی از وظایف مدیران در هر بخش ایجاد رضایتمندی در بین مردم با ارائه خدمات مطلوب و به موقع است.

محمد رضا طلایی که در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی در استان قم و ادارات تابعه سخن می گفت، اظهار داشت: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر فرصتی جهت ضربه زدن به نظام استفاده و بهره برداری می نمایند. هشیاری مسئولین و مردم همانطوریکه قبلا هم ثابت شده این فتنه ها را خنثی خواهد نمود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مدیری یا مسئولی حق ندارد مردم را ناراضی کند، افزود: ادارات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید به این نکته توجه داشته باشند که برخورد نامناسب یک شخص در سیستم اداری می تواند باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده و این نارضایتی به سطوح بالای مدیریتی و حتی در سطح ملی هم برسد.

طلایی بیان داشت: تمام مدیران باید توجه داشته باشند که ایجاد نارضایتی در بین مردم در این برهه زمانی به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی تصریح کرد: هیچ مسئول یا مدیری یک ریال از جیب خود به کسی نمی دهد، نظام یک اختیاراتی در اختیار ما قرار داده که باید از این اختیارات در راستای رفع مشکلات مردم و ایجاد رضایتمندی در جامعه استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تاکید بر اینکه مردم آگاه بوده و مسائل را به خوبی تشخیص می دهند  و اینکه احترام و تکریم ارباب رجوع از اولویت های سیستم اداری می باشد، اضافه کرد: مدیران باید تلاش کنند ارباب رجوع با رضایت اتاق آنها را ترک کنند، حتی اگر مشکلی از آنها حل نمی شود، راهنمایی های لازم را در جهت رفع مشکل به مردم بدهند.