رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تاکید کرد

رعایت دقیق مقررات مقاوم سازی در کلیه جوازهای تاسیس بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بر الزام رعایت دقیق مقررات مقاوم سازی در کلیه جوازهای تاسیس بخش کشاورزی تاکید کرد.

محمد رضا طلایی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مقاوم سازی و ارجحیت امر پیشگیری در مدیریت بحران زلزله، رعایت دقیق اصول مقاوم سازی در کلیه ساخت و سازها و عملیات مقاومت سازی سازه های مرتبط با بخش کشاورزی به ویژه دامداری ها، مرغداری ها، گلخانه ها، مزارع پرورش ماهی، صنایع تبدیلی و فرآوری، انبارها، سازه های آب، خاک و آبخیزداری و ... ضروری است.

وی افزود: در همین راستا نهادینه سازی لزوم رعایت ضوابط، مقررات و استانداردها در کلیه ساخت و سازها و مقاوم سازی ها در جامعه هدف بخش کشاورزی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قم قرار دارد.

طلایی با تاکید بر الزام به رعایت دقیق مقررات مقاوم سازی در کلیه جوازهای تاسیس، خاطر نشان کرد: کارآمدسازی نظام جبران خسارت، به ویژه با توسعه و گسترش پوشش بیمه های ساختمان ها، تاسیسات و زیربناهای بخش کشاورزی از دیگر اولویت های سازمان جهاد کشاورزی در این خصوص به شمار می رود.