رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مجوز ممنوع نیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط ممنوع نیست.

محمد رضا طلایی که در حاشیه مانور سامانه 131 گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان سخن می گفت، اظهار داشت: با توجه به اینکه کمتر از 10 درصد اراضی استان قم اراضی کشاورزی است و با محدودیت بسیار زیادی در این خصوص مواجه هستیم، لذا یکی از وظایف حاکمیتی جهاد کشاورزی، حفظ و نگهداری این اراضی برای جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد سازمان جلوگیری از تغییر کاربری قبل از اقدام به ساخت و ساز است، افزود: در همین راستا طی دو سال گذشته تعداد اتومبیل های مخصوص گشت حفاظت کاربری اراضی کشاورزی (131) را افزایش داده ایم و به طور روزانه گشت های ثابتی را در بخش های حساس با مشارکت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در دستور کار داریم.

وی با بیان این مطلب که در همین راستا اقدامات بسیار خوبی در راستای حفظ اراضی کشاورزی استان قم انجام شده، بیان داشت: طی این مدت عملیات راسا تخریب بیش از 200 درصد افزایش داشته و با این اقدام از احداث بناهای گران قیمت جلوگیری کردیم.

طلایی اضافه کرد: جلوگیری از ساخت و ساز در مراحل اولیه و قبل از اینکه سرمایه زیادی برای بنای غیرمجاز هزینه شده باشد، ضمن بازگشت زمین کشاورزی به حالت اولیه، از هدر رفت سرمایه مردم نیز جلوگیری می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه در تلاش هستیم امکانات لازم برای حفظ اراضی کشاورزی را در بخش های مختلف استان افزایش دهیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی بین مجموعه سازمان، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وجود دارد که این هماهنگی کمک بسیار زیادی به حفظ اراضی کشاورزی خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشروط به اخذ مجوز ممنوع نیست، گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی با اخذ مجوز از کمیسیون های مربوطه ممنوع نیست و افرادی که قصد چنین کاری دارند می توانند به مراکز جهاد کشاورزی، جهاد شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی مراجعه نموده و با اخذ مجوز از مسیر قانونی نسبت به تغییرکاربری اراضی خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه دید مدیران استان در خصوص موافقت با پرونده های تغییر کاربری در چارچوب قانونی مثبت است، افزود: از مردم عزیز تقاضا دارم قبل از هرگونه تغییر کاربری به مراجع ذیربط مراجعه نموده و در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند، برای تغییر کاربری مجوز بگیرند که با این اقدام از هدررفت سرمایه خود جلوگیری می نمایند.

طلایی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 250 پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان قم در کمیسیون های مربوطه مورد موافقت قرار گرفته و اراضی کشاورزی به کاربری های صنعتی، استخر، خانه کارگری و ... تبدیل شده اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به احکام صادره از سوی مراجع قضایی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان، افزود: افرادی که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده و در مراجع قضایی احکامی بر علیه آنان مبنی بر قلع و قمع بنا صادر شده، خودشان در خصوص برگشت زمین به حالت اولیه اقدام نمایند.