رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

رشد چشمگیر تولید پسته در استان قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه تولید پسته در استان قم با رشد بالایی مواجه است، گفت: محصول پسته تولید شده در باغات قم از نظر کیفیت جز بهترینها در کشور می باشد.

محمد رضا طلایی با اشاره به اقدام های صورت گرفته در راستای تغییر الگوی کشت، اظهار داشت: بر اساس الگوهای کشت تدوین شده مبنی بر گسترش سطح باغ های استان، قم در بحث توسعه باغ های پسته ظرفیت خوبی دارد و محصول پسته باغ های آن از نظر کیفیت جز بهترینها در کشور می باشد.

وی با اشاره به اینکه پسته محصولی است که به آب کمی احتیاج دارد، افزود: به دلیل کم آب بر بودن این محصول، استان قم قابلیت خوبی برای کشت پسته دارد و در همین راستا طی دو سال گذشته 1700 هکتار به سطح زیر کشت این محصول در استان اضافه شده است.

طلایی ادامه داد: توجه به فرآوری پسته از جمله اقداماتی است که در سال های گذشته به آن پرداخته شده و اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به طرح الگوی کشت درقم، توسعه باغ های پسته به جای مزارع کشت یونجه که بسیار آب بر هستند، راهکار مناسبی برای کاهش مصرف آب بخش کشاورزی استان است که همزمان می تواند آورده اقتصادی بهره برداران را نیز افزایش دهد.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت پسته در استان، از رتبه هشتم قم در زمینه سطح زیر کشت پسته در کشور خبر داد و افزود: 11 هزار هکتار باغ پسته در قم وجود دارد که از این میزان هفت هزار و 500 هکتار نهال و سه هزار و 500 هکتار درخت بارور است و انتظار داریم در سال جاری  نیز حدود هزار هکتار به سطح زیر کشت این محصول  اضافه شود.

طلایی بیان داشت: در حال حاضر با توجه به اینکه اکثرباغات هنوز به مرحله باردهی نرسیده است، استان قم از نظر تولید در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد و پیش بینی می شود در سال جاری میزان تولید پسته در قم به 3 هزار و 600 تن برسد.

وی به رونق تولید پسته در استان قم اشاره کرد و افزود: با توجه به رغبت کشاورزان به توسعه سطح زیر کشت پسته با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، ظرف پنج سال آینده تمام اراضی زیر کشت به سیستم آبیاری نوین مجهز خواهند شد.

طلایی با بیان اینکه میانگین تولید پسته در استان قم حدود یک تن پسته خشک در هکتار است، افزود: با توجه به تولید 11 رقم پسته در استان، قم این قابلیت را دارد که با تقویت تسهیلات بانکی و کاهش سودها، تولیدات این بخش را افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم به کاهش تولید محصولات چون یونجه در قم اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان قم، کشاورزان قمی بیشتر به تولید پسته روی‌ آورده‌اند.