رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی قم تغییر کرده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی استان تغییر کرده و کشاورزان به سمت بهینه سازی مصرف آب در مزارع و باغات خود حرکت کرده اند.

محمد رضا طلایی با بیان این مطلب که کارشناسان معتقدند 60 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی قبل از اینکه به مصرف گیاه برسد، هدر می رود، اظهار داشت: طی سه سال گذشته مجموعه سازمان جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را برای کاهش میزان هدررفت و بهینه سازی مصرف آب به کار بسته است.

وی افزود: بهینه سازی مصرف آب و مدیریت آن به جهت شرایط اقلیمی استان قم و بادهای گرم امکان اجرایی نداشت و در گذشته سالانه حدود 200 هکتار از اراضی قم تحت پوشش سیستم های آبیاری نوین قرار می گرفت.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی در مدیریت آب در استان قم رخ داده، بیان داشت:  فقط در سال 95 در حدود 5 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سیستم های آبیاری نوین اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: طی سه سال گذشته بیش از 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قم تحت پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار گرفته اند که در همین راستا نزدیک به 60 میلیارد تومان از اعتبارات ملی در استان قم به صورت کمک های بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده است.

طلایی با تاکید بر اینکه برنامه ای برای افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در استان قم نداریم، خاطر نشان کرد: کشاورزان استان نیز به این باور رسیده اند که مدیریت مصرف آب نباید منجر به افزایش سطح زیر کشت شود و آمار و ارقام نیز این مسئله را تائید می کند که به رغم کاهش سطح زیرکشت با افزایش تولید در بخش کشاورزی مواجه بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی قم تغییر و بهره وری از آب افزایش پیدا کرده است، گفت: شرایط مدیریت آب در بخش کشاورزی قم نسبت به سه سال گذشته قابل قیاس نیست.

وی افزود: در گذشته اگر اعتباری در راستای بهینه سازی مصرف آب به استان اختصاص می یافت باید به دنبال کشاورزان می رفتیم تا آنان را مجاب به اجرای سیستم های آبیاری نوین در مزرعه کنیم، امروز این مسئله کاملا متفاوت شده و کشاورزان در صف اجرای آبیاری نوین در مزارع خود هستند.

طلایی تصریح کرد: تغییر فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی استان قم کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود که با اقدامات ترویجی و آموزشی موفق شدیم فرهنگ کشاورزان را در مدیریت آب تغییر دهیم و نکته مهم این است که این تغییر فرهنگ منجر به رضایتمندی نسبی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و مجموعه مدیریت استان شده است.