رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

تهیه دستورالعمل احداث استخرهای ذخیره سازی آب كشاورزي در قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تهیه دستورالعمل احداث استخرهای ذخیره سازی آب در قم خبر داد.

محمد رضا طلایی اظهار داشت: مخالف احداث استخرهای ذخیره سازی آب در بخش کشاورزی نیستیم اما معتقدیم که احداث این استخرها به لحاظ حجم و ظرفیت باید مدیریت شود و نباید اجازه داد به بهانه احداث استخر ذخیره سازی آب، سفره های آب های زیرزمینی مناطق پائین دست تهدید شوند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته استخرهایی در استان قم احداث شده که ظرفیت حدود 100 هزار متر مکعب ذخیره سازی آب را دارند و دیگر از حالت استخر درآمده است، افزود: همین استخرها بوده که در برخی از مناطق قم باعث بروز خسارت به منابع آب قنات هاي پائین دست گردیده ولي عمده خسارت به قنات هاي پايين دست چاه هاي غير مجاز بوده كه برخي  آنان را خشک کرده است.

طلایی با اشاره به اینکه مجموعه سازمان جهاد کشاوری استان قم تمام تلاش خود را در جهت بهبود این وضعیت به کار بسته است، بیان داشت:  ما نمی توانیم استخرها را حذف کنیم چرا که استخر هاي تنظيمي آب یکی از ملزومات کشاورزی است، اما معتقدیم باید میزان حجم و ظرفیت استخرها مدیریت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: در همین راستا به همت کارشناسان مجموعه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی یک دستورالعملی تهیه و در شورای حفاظت آب استان تائید شد و این دستورالعمل به تمام دستگاه ها ابلاغ گردید.

وی خاطر نشان کرد: امروز ملاک سازمان جهاد کشاورزی در خصوص احداث استخرهای ذخیره سازی و تنظيمي آب همین دستورالعمل است و به جرات می گویم که ذره ای از این دستورالعمل عدول نکرده ایم.

وی اضافه کرد: ممکن است در گوشه ای فردی تخلفی انجام داده و این دستورالعمل را رعایت نکرده باشد که مجموعه سازمان جهاد کشاورزی در صورت مشاهده چنین تخلفاتی به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر حفظ بخش کشاورزی استان، گفت: در گذشته حدود2400 قنات در استان قم داشتیم که امروز 861 قنات فعال و داير در استان باقی مانده است و اگر نتوانیم این تعداد قنات باقی مانده را حفظ کنیم به واقع در مناطق کوهستانی استان با خطر بزرگی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه  یک هزار و 400 حلقه چاه غیرمجاز در استان قم وجود دارد، خاطر نشان کرد: عمده این چاه های غیر مجاز در بخش صنایع و باغات خرد تفریحی است که باعث شده سطح آب های زیرزمینی در مناطق پائین دست به شدت کاهش پیدا کرده و قنات ها یکی پس از دیگری خشک شوند.