رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

مشکلی در جهت تامین کود مورد نیاز کشاورزان قم نداریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: مشکلی در جهت تامین کود مورد نیاز کشاورزان استان قم نداریم.

محمد رضا طلایی اظهار داشت: سال گذشته حدود 5 هزار و 700 تن کود تا پایان آبان ماه در بین کشاورزان توزیع شده است که امسال این آمار به 5 هزار و 800 تن رسیده و این آمار نشان می دهد که مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام بدهی دولت بابت محصول گندم به کشاورزان پرداخت شده است، افزود: طبق آمار از این میزان 5 هزار و 800 تن کود توزیع شده، بیش از 55 درصد آن به صورت اقساط در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه عاملین توزیع کود در استان قم یک نقدینگی مشخصی دارند، تا آن میزانی که نقدینگی وجود داشت نسبت به توزیع وعده ای و اقساطی کود در بین کشاورزان اقدام نموده اند.

طلایی اضافه کرد: از سوی دیگر در ماه های اول کشت پائیزه به جهت اینکه کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم از دولت طلب داشتند، با هماهنگی های انجام شده بسیاری از کشاورزان نسبت به تامین اقساطی نهاده های مورد نیاز خود اقدام کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه از محل صندوق حمایت از کشاورزی وام کم بهره ای در اختیار تشکل ها و تعاونی های کشاورزی برای تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان قرار گرفته است، گفت: این وامی که تعاونی ها و تشکل های کشاورزی استان از محل صندوق حمایت از کشاورزی گرفته اند بابت تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان است و اگر تعاونی یا تشکلی از این ظرفیت استفاده نکند، باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 3 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است، تصریح کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با بانک، تعاونی ها موظف شده اند تسهیلاتی را که به صورت وام کم بهره از بانک دریافت کرده اند، در راستای تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان در اختیار آنان قرار دهند.

طلایی اضافه کرد: کشاورزانی که دارای زمین های خرد و کوچک هستند هیچ مشکلی در راستای تامین نهاده و کود مورد نیاز خود ندارند و اگر کشاورزی هستند که با چنین مشکلی برخورد کرده، به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در بخش ها مراجعه نمایند.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته در استان قم مشکل کمبود کود داشتیم، بیان داشت: به حمدالله در سال جاری کود به اندازی کافی تامین شده و هیچ مشکلی بابت تامین انواع کود در استان قم نداریم.