مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان:

تکثیرو پرورش ماهیان زینتی در استان قم توسعه می یابد

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: تکثیرو پرورش ماهیان زینتی در استان قم توسعه می یابد.

سید محمد رضا طاهری با اشاره به اینکه استان قم در زمینه تولید ماهیان زینتی با تولید سه میلیون و 750 هزار قطعه و بیش از 40 کارگاه تولیدی دارای رتبه یازدهم کشور در سال 1395 است، اظهار داشت: هم اکنون انواع ماهیان زینتی شامل آنجل ، گوپی ، مولی، اسکار، تایگر، دیسکاس، انواع سیچلاید، کوی، انواع گلدفیش ، پلاتی، سوارتیل و فلاور و... در استان در حال تولید است.

وی افزود: از آنجا که در استان قم با چالش آب مواجه هستیم، روند توسعه پرورش آبزیان باید به سوی تولید متراکم ماهی و پرورش گونه های آبزی با نیاز آبی کم باشد که توسعه پرورش ماهیان زینتی نیز در همین راستا قابل طرح و اجرا می باشد.

وی به حمایت های مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی از تولید ماهیان زینتی اشاره کرد و بیان داشت: صدور مجوز پرورش ماهیان زینتی ، اعطای تسهیلات بانکی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه تکثیر، بهداشت و بیماری ماهیان زینتی ، بازدیدهای علمی ترویجی از جمله این حمایت ها به شمار میرود.

وی با اشاره به اینکه توسعه ماهیان زینتی در استان در سه محور قابل اجرا می باشد، افزود: اولویت اول، توسعه تکثیرو پرورش ماهیان زینتی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی موجود در مزارع کشاورزی و گلخانه ها با حداقل حق آبه کشاورزی است که به عنوان یک سرمایه گذاری انجام شده و در دسترس می باشد که تاکنون نزدیک به 100 باب استخر با راهنمایی و مساعدت شیلات توسط ماهیان کوی و گلد فیش ماهیدار شده است.

طاهری خاطر نشان کرد: از گونه های مناسب جهت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی می توان به ماهیان زینتی بچه زای گوپی و مولی برای پرورش در نیمه اول و گرم سال اشاره نمود که در صورت ایجاد پوشش گلخانه ای روی استخر و گرمایش آب می توان در نیمه دوم سرد سال نیز این گونه های بچه زا را تولید نمود.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تاکید بر اینکه تلفیق پرورش ماهیان زینتی با پرورش گیاه یا به عبارتی آکواپونیک باعث افزایش راندمان تولید ماهیان زینتی و بهره اقتصادی فعالیت خواهد شد، افزود: ماهیان گوپی و مولی بیشتر برای مناطق دشتی و گرم استان توصیه می گردد.

وی افزود: دو گونه مناسب دیگر برای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی ، ماهیان گلد فیش و کوی نژاد دار هستند که عملیات تکثیر و پرورش آنها در تمام طول سال امکانپذیر است و به سرمای زمستان مقاوم می باشند و نیازی به ایجاد پوشش گلخانه ای روی استخر را ندارند، هرچند درصورت ایجاد پوشش گلخانه ای روی استخر میتوان در نیمه دوم سال نیز افزایش تولید داشت.

طاهری با بیان اینکه تکثیر و پرورش ماهیان گلد فیش و کوی برای کلیه مناطق استان امکانپذیر است، گفت: پرورش ماهیان زینتی در استخرهای ذخیره آب با آب لب شور نیز امکانپذیر است و در استان اجرا گردیده است، از گونه های مناسب ماهیان زینتی جهت پرورش در آب های شور می توان به ماهی آنجل مونو تایگر و اسکات نام برد.

وی با اشاره به اینکه اولویت دوم،  پرورش ماهیان زینتی در قالب مشاغل خانگی روستایی است که می تواند در ارتقای اقتصاد خانوار روستایی تاثیر گذار باشد، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 70 مورد پروانه پرورش ماهیان زینتی در قالب مشاغل خانگی با ظرفیت حدود یک میلیون قطعه صادر شده است.

وی اظهار داشت: اولویت سوم، ایجاد شهرک ماهیان زینتی با مساعدت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، مدیریت شرکت شهرک های کشاورزی کشور و استان قم است که با تکمیل مراحل مطالعات، به زودی عملیات اجرایی اولین شهرک تخصصی ماهیان زینتی استان با ظرفیت سالانه بیست میلیون قطعه و اشتغالزایی 440 نفر مستقیم آغاز خواهد شد.

طاهری تصریح کرد: مدیریت شیلات همچنین از صاحبان و مجریان ساخت گلخانه های استان که استخر ذخیره آب کشاورزی واحد گلخانه ای خویش را بر اساس نقشه تیپ استخر دومنظوره ذخیره آب پرورش ماهیان زینتی احداث نمایند حمایت خواهد نمود تا امکان تکثیر و پرورش استاندارد و بهینه ماهیان زینتی برای مالک گلخانه یا متقاضیان اجاره استخر مزبور فراهم گردد.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: فرصت شغلی مناسب دیگر در زمینه ماهیان زینتی ، ورود تشکل ماهیان زینتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به مقوله بازاریابی و صادرات ماهیان زینتی می باشد.