مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

توزیع کود و بذر کشاورزان استان قم طبق برنامه انجام شد

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت: در سال زراعی جاری با وجود برخی مشکلات، توزیع کود و بذر بین کشاورزان قمی طبق برنامه انجام شد.

محسن قادری اظهار داشت: در سال زراعی جاری به رغم اینکه نگرانی هایی در خصوص کودهای پایه در ابتدای فصل پائیز وجود داشت ولی با همت و پیگیری مسئولین، به حمدالله مشکلی در تامین کود نداشتیم و سهمیه کودی قم، به موقع به استان حمل و توزیع گردید.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده تا آبان ماه 100 درصد کودهای سال گذشته توزیع شده و نسبت به برنامه ابلاغی نیز 47 درصد پیشرفته داشته ایم.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا تعهداتمان را به نحو مطلوب به مرحله انجام برسانیم، بیان داشت: در حال حاضر 10 رقم انواع کودهای تکلیفی و 35 رقم انواع کودهای غیرتکلیفی را به بازار عرضه می کنیم.

قادری در ادامه از راه اندازی سامانه کنترل کیفیت کود در مراحل مختلف خبر داد و افزود: در مراحل مختلف از کودهای ورودی از بنادر گرفته تا پتروشیمی و همچنین کودهای ورودی کارخانجات داخلی در مقاصد انبار سازمانی و کارگزاران، نمونه برداری های مختلف انجام و مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی گفت: در همین راستا 93 مورد از پارت های مختلف نمونه برداری صورت گرفته و برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده شده است که بر اساس نتایج آزمایشات مشخص گردید که تمام کودها با کیفیت عالی به بازار ارائه می شود.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت سامانه 1559 این شرکت اشاره کرد و گفت: در راستای ارائه اطلاعات دقیق به بهره برداران کانال تلگرامی راه اندازی و تعداد زیادی از کشاورزان و بهره برداران به عضویت این کانال درآمده اند که می توانند به سهولت از فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با خبر شوند.

وی در ادامه به مشکلات نبود کارگزار فعال توزیع نهاده های کشاورزی در منطقه دستجرد و کهک اشاره کرد و بیان داشت: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، دو کارگزار جدید در منطقه کهک و دستجرد مشغول به کار شدند که با این اقدام مشکلات توزیع کود و بذر در این مناطق نیز مرتفع گردید.

وی خاطر نشان کرد: جهت عملیات تغذیهگیاهی باغات از جمله عملیات چالکود و کانال کود و محلول پاش، کود به اندازه کافی تامین و کشاورزان و باغداران جهت خرید می توانند به کارگزاری منطقه خود مراجعه نمایند.

وی در پایان سخنان خود به توزیع بذر در بین کشاورزان نیز اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته 608 تن بذر استحصالی در بین کشاورزان توزیع گردید که این میزان در سال جاری به یک هزار و 25 تن رسیده است.