مدیر شعب بانک کشاورزی  استان خبرداد

ارائه تسهیلات برای تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی درقم

مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم ازارائه تهسیلات برای تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی در قم خبر داد.

محمدرضا خانی که درجلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهاد کشاورزی دراستان قم وادارات تابعه سخن می گفت، اظهارداشت: ازابتدای سال جاری تا پایان آبانماه تعداد 6 هزار و 316 فقره تسهیلات به مبلغ 2 هزار و 38 میلیارد ریال پرداخت شده که پرداخت های انجام شده دربخش کشاورزی عمدتا سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بوده و برای حفظ و تثبیت اشتغال صورت گرفته است .

وی با اشاره به اهم پرداخت های انجام شده طی مدت زمان مذکور، افزود: 58 فقره تسهیلات مکانیزاسیون به مبلغ 50 هزار و 673 میلیون ریال، 34 فقره در دربخش رونق تولید به مبلغ90 هزار و 255 میلیون ریال،کشت پاییزه تعداد 633  فقره به مبلغ 117 هزار و 481 میلیون ریال،تسهیلات واحدهای گلخانه ای تعداد  4 فقره به مبلغ 17 هزار و 600 میلیون ریال و ازمحل صندوق توسعه ملی تعداد 13 فقره به مبلغ 78 هزار و 394 میلیون ریال از جمله اهم تسهیلات پرداخته شده به بهره برداران بخش کشاورزی می باشد.

وی همچنین از جمله دیگر اقدامات بانک کشاورزی را مساعدت با بدهکاران عنوان کرد وبیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ازمحل اعتبارات تبصره 35 (بند و تبصره 16) مبلغ 67 هزار میلیون ریال از اعتبارات جذب و تاکنون تعداد 907  فقره از پرونده های بدهکاران مختومه و مبلغ6 هزار و 955 میلیون ریال جریمه دیرکرد آنان مورد بخشودگی قرار گرفته است که درصورت تامین اعتبار اقدامات لازم درخصوص مساعدت با مابقی بدهکاران به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد : بانک کشاورزی در راستای تکمیل زنجیره تولید به خصوص در صنعت مرغ وتخم مرغ آماده ارائه تسهیلات به متقاضیان می باشد.

خانی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی یکی از وظایف اصلی این بانک است،گفت: امروز اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نیست، لذا ضروری است کلیه مسئولین، تشکل ها و بهره برداران این بخش همکاری لازم را درزمینه وصول مطالبات و تامین منابع مالی به ویژه ازطریق سرمایه گذاری دربانک کشاورزی معمول داشته تا بتوانیم منابع مالی بخش کشاورزی را به خوبی تامین نماییم.