توسط معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح شد

جزئیات دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بخش کشاورزی

 معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری باید در سامانه کارا ثبت‌نام کنند.

سید مصطفی منزوی با اشاره به فعال شدن سامانه کارا، اظهار داشت: سامانه کارا در خصوص اعتبارات اشتغال فراگیر و اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری به آدرس (kara.mcls.gov.ir) مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال‌شده و که متقاضیان باید نسبت به ثبت‌نام و ثبت اطلاعات طرح خود در این سامانه برای دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

وی با اشاره به اینکه در این سامانه دو عنوان اعتبار «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و «تسهیلات اشتغال فراگیر» درج‌شده است، افزود: متقاضیان بایستی ضمن مطالعه دستورالعمل و آئین‌نامه اعتبارات مذکور و اطلاعات درج‌شده در سامانه، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مذکور با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها، اقدام نمایند تا مراحل بعدی از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام گردد.

وی در ادامه به اهداف ارائه اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا به سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با مؤسسات عامل انجام می‌شود.

منزوی در ادامه به شرایط دریافت این تسهیلات اشاره کرد و بیان داشت: متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف‌شده، باید طرح‌های خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند، طرح‌ها باید در ذیل رسته‌های اولویت‌دار اعلام‌شده باشد که این رسته‌ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد و همچنین برای اعطای تسهیلات مذکور، طرح‌ها ابتدا باید به تأیید دستگاه اجرایی ، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل برسند.

وی گفت: بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست‌بانک ، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به مؤسسات عامل پرداخت تسهیلات به شمار می‌روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ سود این تسهیلات اشاره کرد و افزود: نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی، نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی و  نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت در نظر گرفته‌شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر نظارت دقیق بر ارائه این تسهیلات، خاطرنشان کرد: طرح بایستی با اولویت‌های اعلام‌شده همسو و هم خوان باشد درغیر این صورت در کارگروه اشتغال به تصویب نخواهد رسید.

وی تأکید کرد: از کلیه متقاضیان درخواست می‌شود قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم‌گیری برای ارائه طرح، پیوست‌های ضمیمه به‌ویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مطالعه نمایند.

منزوی در ادامه سخنان خود به تسهیلات اشتغال فراگیر سال 1396 نیز اشاره کرد و بیان داشت: در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، دولت طرح‌های اشتغال‌زای بخش‌های خصوصی و تعاونی را که در چارچوب رسته‌های منتخب برنامه اشتغال فراگیر بخش کشاورزی باشند، در قالب اعطای تسهیلات بانکی موردحمایت قرار می‌دهد.

وی بیان داشت: در این راستا، به استناد آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف و ب  تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 و شیوه‌نامه‌های اعطای تسهیلات و نحوه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات مرتبط با آن، طرح‌های مورد نظر جهت اجرا در سال 96 موردحمایت قرار می‌گیرند.

وی بر ضرورت رعایت نکاتی برای دریافت این تسهیلات تأکید کرد و گفت: متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف‌شده، باید طرح‌های خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند.

منزوی تصریح کرد: مؤسسات عامل پرداخت این  تسهیلات شامل بانک ملی، سپه، رفاه کارگران، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و کشاورزی می‌باشند.