توسط مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشریح شد

جزئیات نحوه پرداخت خسارت به کشاورزان قمی

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم جزئیات نحوه پرداخت خسارت ناشی از سرمای شدید آذرماه سال 95 را به کشاورزان قمی تشریح کرد.

علی قاسمی ورجانی با اشاره به اینکه این سرما از نظر زمان بی سابقه بوده است، اظهار داشت: سرمای شدید و زودرس اوایل آذرماه سال 95 متاسفانه باعث خسارت سنگینی به باغات و مزارع استان گردید که علت آن در باغات به خاطر به خواب نرفتن درختان و حساسیت به سرما و در مزارع به علت تازه جوانه زدن بذور و عدم استقرار ریشه در خاک بود.

وی اضافه کرد: در همین راستا بازدیدها و برآورد خسارت به تناسب هر محصول و منطقه و انجام مکاتبات و تهیه گزارشات برای صندوق بیمه، استانداری و ستاد حوادث غیر مترقبه انجام گردید.

وی با اشاره برآورد خسارت صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان قم، بیان داشت: 100 درصد باغات انار قم به میزان دو هزار و 800 هکتار، 100 درصد باغات گردو به میزان یک هزار و 150 هکتار، 30 درصد باغات زردآلو، قیسی، بادام، گیلاس و آلبالو به میزان 966 هکتار، 100 درصد کلزا به میزان 950 هکتار، 30 درصد غلات گندم و جو به میزان 7 هزار هکتار در سرمای زودرس پائیز 95 دچار خسارت شده اند.

قاسمی ورجانی اضافه کرد: همچنین خسارت مربوط به طوفان و تگرگ در اردیبهشت ماه 96 با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت باعث خسارت به باغات پسته و نیز گندم و جو و کلزا گردید.

وی با اشاره به اینکه پیگیری برای خسارت به آسیب دیدگان به دو صورت انجام گردیده است، تصریح کرد: بخش اول مزارع و باغاتی بودند که بیمه شده بودند، در باغات انار 1500 هکتار بیمه گری داشته ایم که برای هر هکتار سه میلیون و 600 هزار تومان برای تنه درختان و سه میلیون و 200 هزار تومان برای محصول درخت انار غرامت محاسبه شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: برای باغات پسته که حدود 4500 هکتار بیمه گری داشته ایم، بر اساس منطقه و میزان خسارت بازدید شده بین 20 تا 35 درصد غرامت محاسبه شده است.

وی با اشاره به اینکه در مزارع کلزای بیمه شده دو نوع بیمه گری داشته ایم، تصریح کرد: یک مورد 15 هزار تومان درهکتار با حداکثر از نیمه خسارت 630 هزار تومان و دیگری 50 تومان در هکتار با حداکثر گزینه خسارت 900 تومان که البته مبالغ پرداختی برای بیمه کشاورز برگردانده خواهد شد.

قاسمی ورجانی با اشاره به اینکه برای محاسبه خسارت بیمه مزارع کلزا دو دسته تقسیم شده اند، گفت: یکی مزارع غیر قابل نگهداری که شخم زده شده اند و دوم مزارعی که تا پایان ادامه داشته و برداشت شده اند اما خسارت با دو طوفان را داشته اند.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: در مزارع دسته اول 80 درصد تعرفه بیمه ( 000/900 یا 000/630 تومان) و در مزارع دوم 20 درصد تعرفه بیمه محاسبه شده اند، یعنی در مزارع دسته اول بر اساس نوع بیمه 720 هزار تومان یا 504 هزار تومان در هکتار خسارت محاسبه شده و در مزارع دست دوم180 هزار تومان یا 126 هزار تومان در هکتار خسارت محاسبه گردیده است.

قاسمی ورجانی ادامه داد: با توجه به پیگیری های مستمر این سازمان و مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار، خسارت وارده به مزارع و باغات بیمه شده بر اساس اعلام صندوق بیمه تا پایان امسال پرداخت خواهد شد.

وی گفت: در مورد مزارع و باغاتی که بیمه نشده اند با توجه به مذاکرات متعدد و مساعدت استاندار و نمایندگان قم، مکابته ای با دکتر نوبخت معاون مالی ریاست جمهوری انجام و قول مساعدت برای دریافت مبلغ 50 میلیارد تومان گرفته شده که با تامین این اعتبار خسارات در قالب تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان و باغداران پرداخت خواهد شد.