معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کرد

قم پیشگام در اجرای الگوی جامع کشت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: خوشبختانه مقوله الگوی جامع کشت برای اولین بار در کشور ودر دو دشت استان قم در حال پیگیری است و در این ارتباط هماهنگی و همکاری خوبی میان معاونت محترم وزارت متبوع وسازمان جهاد کشاورزی استان قم وجود دارد.

محمد علی سلامی با اشاره به اینکه الگوی کشت در یک جمله یعنی «آمایش سرزمین در بخش کشاورزی»، اظهار داشت: در حقیقت با این تعریف می‌توان به مفهوم جامع و کاملی از مقوله الگوی کشت دست یافت.

وی با بیان اینکه برای اجرای الگوی کشت در نخستین گام نیاز به پایگاه اطلاعاتی جامعی داریم، افزود: برای نخستین بار در کشور طرح جامع تغییر الگوی کشت با لحاظ تمام شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی در قم تهیه و اجرا می شود.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: در این طرح، تمام مولفه های موثر در کشاورزی همچون وضعیت ومقدار آب مصرفی، میزان اراضی تحت کشت، شرایط اقلیمی منطقه، مسائل اقتصادی، رویکرد های محیط زیستی و بسیاری موضوعات دیگر، مورد توجه قرار می گیرد.

سلامی ادامه داد: هدف این طرح حفظ و پویایی بخش کشاورزی استان قم به همراه افزایش میزان تولید محصول های زراعی و باغی وبه تبع آن رشدبخش دامپروری این استان است؛ لذا این طرح فرصت های شغلی بخش کشاورزی را تقویت و درآمد کشاورزان را ارتقا می دهد.

وی با اشاره به اینکه استان قم برای کشت بسیاری از گیاهان دارویی مناسب است، گفت: گیاهان دارویی از جمله خارشتر و گل محمدی برای رشد به آب بسیار کمی نیاز دارند و متناسب با اقلیم استان قم هستند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال خارشتر که به عنوان علوفه جایگزین یونجه نیز قابل کشت است را با 2 هزار متر مربع آب در هکتار می توان آبیاری کرد، در حالی که برای آبیاری یونجه در هر هکتار به بیش از 15 هزار متر مکعب آب نیاز است.

وی افزود: با استفاده از گیاهان کم آب بر و مقاوم به شرایط اقلیمی قم مثل شوری، نه تنها پویایی بخش کشاورزی استان حفظ می شود، بلکه با کشت این گیاهان واجرای سیستمهای آبیاری تحت فشارمی توان ضمن مصرف آب کمتر  سطح بیشتری از زمینهای لخت راکشت و از آلودگی ریز گردها نیز جلوگیری و علوفه مورد نیاز دامپروری استان قم را تامین کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: استقبال کشاورزان استان از اجرای طرح جامع تغییر الگوی کشت که برای تدوین آن تلاشهای زیادی انجام شده است، می تواند موجب تقویت بخش کشاورزی قم شود.

وی داشتن نگاه ویژه به محصولات غالب تولید شده در هر منطقه را لازمه موفقیت در تهیه و اجرای الگوی کشت برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر استان قم به منظور اجرای الگوی کشت به صورت پایلوت انتخاب شده و حمایت‌های لازم در این خصوص انجام می شود.