معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:

توسعه 20 هزار هکتاری باغات در استان قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از توسعه 20 هزار هکتاری باغات در استان قم خبر داد.

محمدعلی سلامی با اشاره به اهداف تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی، گفت: مصرف کمتر و بهینه آب و درآمد بهتر و پایدار تر برای بهره بردار و ایجاد شغل بیشتر در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی از اهداف تغییر الگوی کشت به شمار می رود.

وی اظهار داشت: برای تحقق این اهداف باید از گیاهان و کشتهای مناسب اقلیم قم استفاده کنیم که در برابر شرایط نامساعد اقلیمی استان پایدار بوده و آب کمتری لازم داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا طی 3 سال گذشته اقداماتی در زمینه کاهش سطح زراعت های پر آب و افزایش سطح باغات کم آب انجام شده، افزود: استان قم از قدیم الایام باغ خیز بوده به نحوی که باغات انار به صورت یک کمربندی دورشهر را پوشانده بوده است، لذا پایداری کشاورزی در این استان وابسته به توسعه باغات مناسب می باشد.

سلامی با اشاره به اینکه در استان قم باید به سمت احداث باغاتی برویم که نیاز آبی بسیار کمتری داشته و مقاوم به شرایط خشکی و شوری باشند، تصریح کرد: باغات انار نیاز آبی حدود دو برابر نسبت به باغاتی نظیر پسته و گل محمدی دارند، لذا توصیه و تسهیلات این سازمان بیشتر در راستای توسعه باغات پسته و گل محمدی بوده است و در سال زراعی جاری سطوح باغات مختلف استان به حدود 20 هزار هکتار خواهد رسید.

سلامی افزود: علاوه بر این توصیه و گسترش احداث گلخانه های سبزی و صیفی نیز از دیگر اهداف این سازمان بوده که ضمن پرداخت تسهیلات مورد نیاز و احداث گلخانه های موجود در حال حاضر نیز تسهیلات لازم به کشاورزان علاقه مند و متقاضیان احداث گلخانه پرداخت می شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه استفاده از سیستم های آبیاری کم فشار نیز در دستور کار سازمان قرار دارد بیان داشت: تا پایان امسال تا حدود 10 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش سیستم های نوین آبیاری قرار خواهند گرفت که تسهیلات مورد نیاز به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی یکی دیگر از اقدامات را گسترش فعالیت های جنبی در خدمات کارشناسی و فنی و به کارگیری کارشناسان کشاورزی در کل مناطق استان اعلام نمود و اظهار داشت: اقدامات و توصیه های فنی نظیر تغذیه مناسب و استفاده از انواع کودهای مختلف، کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز، تسطیح اراضی، آماده سازی مناسب اراضی، کشت های مکانیزه و استفاده از ادوات باعث تولید بیشتر محصولات کشاورزی شده که این حرکت در راستای توجه به اقتصاد مقاومتی و پایداری کشاورزی استان بوده است.