معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

کاهش مصرف سموم در بخش کشاورزی قم

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: میزان مصرف سموم دفع آفات و بیماری ها در استان قم طی سال های اخیر کاهش داشته و در حدود 100 تن در سال می باشد.

محمد علی سلامی ضمن تاکید بر تولید محصول ارگانیک در استان قم، اظهار داشت: با توجه به این که تولید محصول ارگانیک و یا محصول سالم نیازمند برنامه های دقیق و اجرای موارد متعدد می باشد، این سازمان از 3 سال پیش تا کنون با پیگیری و اجرای طرح IPM یا مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات و کاهش مصرف سموم اقدامات گسترده ای را در این خصوص در دستورکار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا با ایجاد آزمایشگاه گیاه پزشکی، انسکتاریوم تولید حشرات مفید، همچنین آزمایشگاه مجهز به دستگاه ICP برای اولین بار در استان مخصوص اندازه گیری عناصر غذایی وکودها وعناصر سنگین با دقت بالا که تا ماه آینده به بهره برداری می رسد، گسترش قابل ملاحظه ای در تولید محصول سالم برای آینده پیش بینی می شود.

وی در ادامه با اشاره به میزان استفاده از سموم دفع آفات در تولیدات کشاورزی قم، بیان داشت: میزان سموم دفع آفات و بیماری ها در بخش کشاورزی استان طی سال های اخیر افزایش نداشته است و در حدود 100 تن در سال می باشد.

سلامی با اشاره به اینکه این میزان مصرف سم در قم نسبت به مصرف کشوری و حتی جهانی پایین تر است، خاطر نشان کرد: سطح مبارزه با بسیاری آفات و علف های هرز به صورت فیزیکی و غیر شیمیایی و در تکرارهای متوالی بیش از  50 هزار هکتار در باغات و زراعت ها بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود، گفت: تولید محصول ارگانیک به خاطر اینکه به هیچ وجه نباید از سموم و همچنین کود های شیمیایی و معدنی استفاده شود حتی در سطح دنیا محدود می باشد، چرا که استفاده از کود های شیمیایی معدنی برای افزایش کمیت و کیفیت محصولات رایج است.با این حال در سال گذشته حدود 100 تن محصول زیتون ارگانیک در استان قم تولید شده است، البته در سطوح کوچک روستایی نیز محصول ارگانیک تولید می شود که آمار رسمی ندارد.

وی در ادامه به روند اجرای طرح IPM در استان اشاره کرد و بیان داشت: از سال های گذشته تاکنون روند صعودی در اجرای سطوح طرح IPM داشته ایم و هم اکنون حدود 2 هزار هکتار سطح اجراییIPM و تولید محصول سالم در پسته، گیلاس، انار، صیفی جات و گلخانه داریم و هر ساله بر سطح و کیفیت اجرا افزوده می شود.