رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

بهترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع تبدیلی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم توسعه صنایع تبدیلی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت: بهترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در حاشیه روستاها می باشد.

محمد رضا طلایی با اشاره به اینکه توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد، اظهار داشت: تعدادی از محصولات کشاورزی بیش از نیاز استان تولید می شود، بنابراین صنایع تبدیلی با افزایش ماندگاری محصولات  کشاورزی در طول سال این محصولات را بصورت فرآوری شده به بازار عرضه می کند که این فرایند منجربه افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده نیز می گردد.

وی با بیان این مطلب که درجهت توسعه پایدار روستاها تمام مسائل و مشکلات مربوط به مهاجرت به شهرها و خالی از سکنه شدن روستاها بایستی مرتفع گردد، افزود: بزرگترین عامل در جهت افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی روستاییان گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است؛ این گونه صنایع به سرمایه گذاری چندانی نیاز ندارند و می تواند سرمایه های اندک محلی را جذب نمایند.

وی با اشاره به اینکه مسأله‌ای که در این زمینه می‌تواند به کمک اقتصاد روستایی بیاید توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است، بیان داشت: به دلیل محدودیت های آب و خاک در استان قم، توسعه کمی بخش کشاورزی به این معنا که سطح زیر کشت و یا وحدهای تولیدی افزایش یابد، نباید صورت بگیرد اما توسعه کیفی که منجر به افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری و افزایش عملکرد در واحد سطح می شود، ضروری است، یکی از عوامل موثر در این خصوص احداث و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: گاهی این کارخانه‌ها و کارگاه ها در شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود که برای مهاجران اشتغال ایجاد می‌کند اما این موضوع جلوی خالی شدن روستاها را نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر این کارگاه‌ها کنار روستاها قرار گیرند، نیروی انسانی هم از روستا تأمین می‌شود و اشتغال و اقتصاد روستایی ساماندهی می‌شوند.

طلایی با بیان این که حل این مشکل به اراده دستگاه‌های استان وابسته است، گفت: در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی به تنهایی متولی امر نیست، جهاد کشاورزی یکی از حلقه‌های این زنجیره است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تصویب قوانین جدید برای حل این مشکل اضافه کرد: قوانین و دستورالعمل های خوبی برای توسعه روستایی تصویب شده که در صورت اجرایی شدن کامل آن، موانع ایجاد صنایع تبدیلی در کنار روستاها برطرف می‌شود و می‌توان رونق خوبی در روستاها ایجاد کرد.

وی با بیان این که از روند کنونی استقرار صنایع تبدیلی در روستاها راضی نیست، اظهار کرد: در شرایط فعلی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی واگذاری زمین جهت ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بایستی در شهرک ها یا نواحی صنعتی انجام شود، این امر در سایر استان ها مشکلی ایجاد نمیکند  ولی در استان قم به دلیل اینکه در شهرک ها و نواحی صنعتی استان  در داخل حریم های قانونی روستاها قرار گرفته اند، امکان واگذاری اراضی در حاشیه روستاها و خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی جهت ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی با مشکل روبرواست که باید در اینخصوص چاره اندیشی گردد