رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

بخش کشاورزی با پیروزی انقلاب جان تازه ای گرفت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: بخش کشاورزی با پیروزی انقلاب جان تازه ای گرفت و امروز در بسیاری از محصولات استراتژیک خودکفا هستیم.

محمد رضا طلایی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بخش کهک، با اشاره به اینکه انقلاب ما بر سه رکن اساسی استوار است، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظامی در ایران شکل گرفت که مطابق خواست اکثریت مردم مسلمان ایران و پایه های آن بر سه رکن اساسی دین ، مردم و رهبری استوار گردید.

وی با اشاره به اینکه در قبل از انقلاب در هیچ یک از محصولات کشاورزی خودکفا نبودیم، افزود: بخش کشاورزی پس از پیروزی انقلاب افزایش تولید و سهم روز افزونی از درآمدهای ارزی را به همراه داشته است.

طلایی تصریح کرد: بررسی شرایط اقتصادی ایران در دهه منتهی به 57 و مقایسه آن با سه دهه پس از انقلاب گویای بسیاری از حقایق است و بی تردید بخش کشاورزی به دلیل اجرای برخی استراتژی‌ها در زمان قبل از انقلاب به فراموشی سپرده شده بود و بسیاری از محصولات استراتژیک مورد نیاز از طریق منابع وارداتی تامین می شد.

وی اضافه کرد: بنابر آمار موجود در بخش کشاورزی، تولید محصولات از 29 درصد تولید ناخالص ملی در سال 39، به 9 درصد در سال 56 تنزل یافت؛ چرا که وابستگی اقتصاد در زمان قبل از پیروزی انقلاب روز به روز بیشتر می‌شد. خوشبختانه با پیروزی انقلاب رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی دنبال شد.

طلایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی در محصولات استراتژیک، بیان داشت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در بیشتر محصولات استراتژیک کشاورزی به خودکفایی رسیده که این حاصل تلاش کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی است.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت بخش کشاورزی در استان قم اشاره کرد و افزود: بهينه سازي مصرف آب و مديريت آن به دليل شرايط اقليمي استان قم و بادهاي گرم امکان اجرايي نداشت و در گذشته سالانه حدود 200 هکتار از اراضي قم زير پوشش سيستمهاي آبياري نوين قرار ميگرفت، اما در سه سال گذشته اتفاقات بسيار خوبي در مديريت آب استان قم رخ داد و فقط در سال 95 حدود 5 هزار هکتار از اراضي کشاورزي استان سيستمهاي آبياري نوين اجرا شده است.

طلایی تصریح کرد: در سه سال گذشته بيش از 8 هزار هکتار از اراضي کشاورزي استان قم زيرپوشش سيستمهاي نوين آبياري قرار گرفته است و در همين راستا نزديک به 60 ميليارد تومان از اعتبارات ملي در استان قم به صورت کمکهاي بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قم در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد:25 پروژه در بخش کشاورزي قم با اعتباري بالغ بر 54 ميليارد تومان و اشتغالزايي 488 نفر همزمان با دهه فجر به بهرهبرداري ميرسد.

طلایی با اشاره به پروژه هاي قابل افتتاح بخش کشاورزي قم در اين ايام اظهار داشت: 17 پروژه در بخش آب و خاک، 4 پروژه در بخش بهبود توليدات دامي، 3 پروژه در بخش صنايع کشاورزي و يک پروژه هم در بخش توليدات گياهي به بهرهبرداري ميرسد.