مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم خبر داد

اصلاح فرآیندها برای جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و با اصلاح فرآیندها در تلاش هستیم تا از اتلاف وقت مراجعه کنندگان به جهاد کشاورزی جلوگیری نمائیم.

هادی مومنی نسب با تاکید بر عدم نیاز به حضور متقاضی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان قم در بسیاری از موارد، اظهار داشت: در راستای تکریم ارباب رجوع و براساس اصلاح فرایندهای صورت گرفته درخصوص خدمات رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی و نیز کاهش تردد های درون شهری، پیگیری امور مربوط به ایشان توسط واحد طرح و برنامه این مدیریت در اسرع وقت با اطلاع رسانی دقیق به تمامی مراکز و بهره برداران در حال حاضر پیگیری و گزارش دهی می شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای جهت پیگیری غیرحضوری متقاضیان افزود: در بسیاری از موارد نیازی به حضور متقاضی جهت پیگیر درخواست خود نمی باشد و می تواند با مراجعه به سامانه مورد نظر، کلیه مراحل درخواست خود را مشاهده و پیگیری نماید.

وی تصریح کرد: در همین راستا پرونده های مربوط به اشتغال پایدار با مراجعه به سامانه (http://kara.mcls.gov.ir)؛ بهره برداران و تولیدکنندگان سامانه پود با مراجعه به سامانه (http://10.7.234.126)؛ متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی با مراجعه به سامانه (http://mashaghelkhanegi.ir)؛ متقاضیان تسهیلات بانکی با مراجعه به سامانه (http://rrbf.maj.ir)؛ ثبت اطلاعات متقاضیان تسهیلات بانکی با مراجعه به سامانه (http://tbanki.maj.ir/)؛ آزاد سازی کد ملی رصد اشتغال با مراجعه به سامانه (http://rasad-eshteghal.ir) و متقاضیان تسهیلات بهین یاب نیز با مراجعه به سامانه (http://behinyab.ir/) می توانند بدون مراجعه حضوری به اداره جهاد کشاورزی شهرستان قم نسبت به ثبت و پیگیری درخواست خود اقدام نمایند.

مومنی نسب بیان داشت: ضمناً شماره همراه 09127591720 و شماره ثابت 32126767 جهت پاسخگویی در تمام اوقات روز مربوط به واحد مربوطه میباشد که تمامی امور محوله پیگیری و اطلاع رسانی می شود.