مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان خبر داد

تشکیل ستاد توسعه شهرک های کشاورزی با محوریت گلخانه در استان قم

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان از تشکیل ستاد توسعه شهرک های کشاورزی با محوریت گلخانه با همکاری استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذی ربط  خبر داد.

حسین حاجی رحیمی اظهار داشت: با توجه به بحران کم آبی در سراسر کشور و به خصوص در استان قم، کشت های گلخانه ای در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا در استان قم نیز ستاد توسعه  شهرک های کشاورزی با  همکاری استانداری و دستگاه های ذی ربط  تشکیل خواهد شد.

وی افزود: بررسی درخواست احداث شهرک های گلخانه ای توسط بخش خصوصی، پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد و تکمیل و توسعه زیر ساخت های شهرک های کشاورزی، مطالعه و شناسایی مناطق مستعد احداث شهرک های گلخانه ای و ...  از جمله مواردی که در این ستاد مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی با ابراز امیدواری در خصوص اینکه با شروع به کار این ستاد شاهد اتفاقات مثبت و ارزشمندی در این حوزه باشیم، ادامه داد:  کشت های متراکم به ویژه گلخانه ها به منظور استفاده بهینه از آب و خاک و همچنین سایر نهاده های بخش کشاورزی، باعث افزایش تولید و اشتغالزایی وارتقاء کمی و کیفی شاخص های تولید می شود و این موضوع نقش ارزنده ای در مقوله اقتصاد مقاومتی دارد.

وی بیان داشت: هدف از تشکیل این ستاد هم افزایی و هماهنگی بیشتر و هدف گذاری و سیاست گذاری صحیح در این حوزه است تا بتوانیم شاهد جهش چشمگیر کشت های گلخانه ای باشیم.

حاجی رحیمی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت توسعه شهرک های کشاورزی و نقش آنها در تولید و اشتغال، تصریح کرد: برای عبور از کشاورزی سنتی، راهی جز حرکت به سمت کشاورزی درون زا، تولید محور و اشتغالزا وجود ندارد و این مهم تنها از مسیر توسعه کشت های گلخانه ای میسر خواهد بود.