رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

بهره برداری از 123 طرح کشاورزی قم در سال جاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، 123 طرح کشاورزی با اشتغالزایی برای 636 نفر در بخش های مختلف کشاورزی استان به بهره برداری رسیده است.

محمد رضا طلایی اظهار داشت: این طرح ها شامل طرح های اصلاحی در بخش آب و خاک همچون تسطیح اراضی و آبیاری تحت فشار، بهبود تولیدات دامی همچون مکانیزه کردن مرغداری ها و دامداری های استان، بهبود تولیدات گیاهی همچون اجرای راهبرد تغییر الگوی کشت و استفاده از گیاهان مقام و کم آب بر، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی برای تبدیل محصول خام به محصول نهایی در مسیر افزایش ارزش افزوده اقتصادی، ایجاد صندوق های حمایتی از کشاورزان در روستاهای استان برای حمایت مالی از بهره برداران بخش کشاورزی و خرید تضمینی برخی از محصول های کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه ارزش افزوده تولید محصول های کشاورزی در قم با ایجاد شبکه صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش یافت، افزود: به دنبال افزایش سهم اقتصادی بخش کشاورزی استان هستیم و در این زمینه طی سال های گذشته فعالیت های گسترده ای در حوزه آب و خاک، بهبود تولیدات دامی و گیاهی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین حمایت های مالی و معنوی از کشاورزان در قالب طرح های مختلف از جمله خرید تضمینی برخی محصول ها، انجام شده است.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته با وجود کاهش سطح زیر کشت محصول های کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی، میزان تولید افزایش و کیفیت آن ارتقا یافته است و این یک دستاورد مناسب برای بخش کشاورزی استان قم است.

طلایی با اشاره به اهمیت اجرای سیاست های تغییر الگوی کشت، گفت: در طول سال های اخیر سطح باغ های پسته استان از سه هزار هکتار به 12 هزار هکتار رسید و این روند افزایشی همچنان دنبال می شود.

وی افزود: با همکاری های سایر نهادهای استان قم برای مدیریت چالش های منابع آبی تصمیم گرفته ایم تا در 2 مورد از دشت های استان طرح جامع تغییر الگوی کشت را برای نخستین بار در سطح کشور اجرا کنیم.

وی ادامه داد: کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی کارشناسی لازم در این زمینه صورت گرفته است و با آغاز کشت بهاره این طرح به مرحله اجرا درخواهد آمد.