رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

ایجاد 1000 فرصت شغلی در بخش کشاورزی قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال آینده یک هزار فرصت شغلی جدید در بخش های مختلف کشاورزی این استان ایجاد خواهد شد.

محمد رضا طلایی اظهار داشت: این سازمان برای افزایش فرصت های شغلی در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع به دنبال بهینه سازی مصرف آب، توسعه کشت های گلخانه ای، گسترش باغ ها، جایگزینی گیاهان دارویی با کشت های آب بر و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

وی افزود: همچنین توسعه مزارع پرورش ماهی به خصوص در بخش خاویار، استفاده از تجهیزات پیشرفته و مکانیزه در مزارع و تکمیل زنجیره تولید محصول های کشاورزی از جمله سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان قم برای اشتغالزایی در سال آینده است.

طلایی ادامه داد: برای اجرایی شدن طرح های فوق و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در بخش کشاورزی، از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، اعتبارات درنظر گرفته شده برای اشتغال فراگیر روستاییان، اعتبارات ملی و استانی، تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده خواهد شد