رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم:

ترویج مدیریت جهادی وظیفه ماست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر «ترجیح مدیریت جهادی بر دیوانسالاری»، به کارگیری این نوع مدیریت در دستگاه های دولتی ضروری است و ترویج مدیریت جهادی وظیفه ماست.

محمد رضا طلایی در حاشیه دیدار با بهره برداران بخش کشاورزی در مرکز خدمات جهاد کشاورزی قمرود، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند « مدیریت جهادی یعنی پرکاری همراه با تدبیر» و بر همین اساس و در راستای عینیت بخشیدن به این نوع مدیریت، برنامه ریزی های لازم برای حضور در مراکز بخش ها و دیدار با بهره برداران بخش کشاورزی در راستای رفع مشکلات آنان صورت گرفته است.

وی افزود: هر هفته به همراه معاونین و مدیر جهاد شهرستان در یکی از مراکز بخش ها حضور پیدا می کنیم و با برنامه ریزی هایی که از قبل صورت گرفته با تعداد زیادی از بهره برداران بخش کشاورزی دیدار و نسبت به رفع مشکل آنان اقدام می نمائیم.

وی بیان داشت: تلاش می کنیم در این جلسات مشکلات و درخواست های بهره برداران بخش کشاورزی را مرتفع نموده و تا جایی که امکان دارد از ارجاع کار آنان به بخش های دیگر جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم خاطر نشان کرد: پس از راه اندازی میز خدمت در سازمان جهاد کشاورزی استان قم، حضور در بخش ها به همراه معاونین و مدیران در دستور کار قرار گرفت و به نوعی یک «میز خدمت متحرک» راه اندازی شده است تا بهره برداران بخش کشاورزی برای رفع مشکلات خود نیازی به پیمودن مسافت طولانی برای حضور در سازمان جهاد کشاورزی قم نداشته باشند.

طلایی تصریح کرد: «خدمت صادقانه در قالب مدیریت جهادی» به عنوان سرلوحه کار مدیران مجموعه جهاد کشاورزی قم قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری قدم های موثری را برداریم.

گفتنی است، در این دیدار بیش از 41 نفر از بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس برنامه ریزی قبلی در محل مرکز خدمات جهاد کشاورزی قمرود با «رئیس سازمان جهاد کشاورزی» دیدار کردند و پس از طرح مسائل و مشکلات خود، «طلایی» دستورات لازم را به معاونین و مدیران برای رفع مشکلات آنان صادر کرد. نکته بسیار حائز اهمیت در این دیدار، رضایتمندی کامل مراجعه کنندگان از اقدام اخیر رئیس سازمان جهاد کشاورزی در نحوه رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان بود.