طرح مبارزه با سن غلات در بیش از هفت هزار هکتار مزارع قم انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قم از اجرای طرح مبارزه با سن غلات در هفت هزار و 62 هکتار از مزارع قم تا اواخر فروردین ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قم، ابوالفضل پویافر با اشاره به این‌که طرح مبارزه با سن گندم از هشتم فروردین‌ماه سال جاری در این استان آغازشده است گفت: هرسال این طرح در اسفندماه آغاز می‌شد که امسال به خاطر سردی هوا با تاخیر حدود 20 روز از بخش جعفرآباد قم با همکاری کشاورزان قمی آغاز شد. وی افزود: در این طرح با بررسی وضعیت گندم و جو و تشخیص سن، زمان سم‌پاشی به کشاورزان اعلام می‌شود تا مزارع از این آفت در امان باشند. وی با اشاره به ‌پیش‌بینی مبارزه با سن در 25 هزار هکتار گفت: این طرح تا اواخر خردادماه ادامه دارد و حدود 14 هزار هکتار مبارزه با سن مادری و مابقی سن پوره انجام می‌شود. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قم بیان داشت: بیش از 30 تن از نیروها و کارشناسان جهاد کشاورزی در قالب اکیپ‌های مبارزه و شبکه های مراقبت در مزارع و در تمامی مناطق مختلف استان در مزارع غلات حضور پیدا می‌کنند. وی با بیان این‌که سن غلات خسارت قابل‌توجهی وارد می‌کند گفت: سن به گندم و جو در مرحله مادر خسارت کمی و کاهش عملکرد و در مرحله پوره خسارت به‌صورت کمی و کیفی وارد می‌کند به‌گونه‌ای که دانه‌های گندم پروتئین خویش و خاصیت نانوایی را از دست می‌دهند. پویافر ابراز داشت: خسارت سن در جو باعث می‌شود که شاهد کاهش کیفیت در جو باشیم ازاین‌رو باید طرح مبارزه با سن جدی گرفته شود. به گفته وی، 65 هزار هکتار سطح زیر کشت در استان قم وجود دارد که از این تعداد 20 هزار باغ و 45 هزار زمین زراعی است ضمن این‌که 30 هزار هکتار از زمین زراعی مربوط به گندم و جو است.