مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان قم خبر داد

آغاز توزیع سیب و پرتقال در 35 غرفه

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از آغاز توزیع سیب و پرتقال در 26 غرفه جانمایی شده در سطح شهر قم و 9 غرفه در مراکز بخش های استان از امروز خبر داد.

علی اصغر همت اظهار داشت: پرتقال تامسون درجه یک شمال با وزن خالص بدون جعبه به قیمت یک هزار و 800 تومان و سیب درجه یک سمیرم با وزن خالص بدون جعبه به قیمت دو هزار و 200 تومان عرضه می گردد.

وی افزود: سهمیه استان قم 518 تن پرتقال و 350 تن سیب می باشد که توزیع آن از امروز در غرفه های جانمایی شده آغاز شده است.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه از نظارت دقیق بر عرضه سیب و پرتقال شب عید در قم خبر داد و تصریح کرد: از زمان بارگیری میوه از سردخانه یک نفر ناظر با ماشین حمل میوه همراه است و تا زمانی که بار به صورت کامل عرضه گردد، در غرفه محل توزیع میوه حضور خواهد داشت.

همت بیان داشت: توزیع میوه شب عید در استان قم با همکاری سازمان جهاد کشاوزی استان قم، سازمان تعاون روستایی، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری انجام می شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از عرصه سایر مایحتاج اساسی شهروندان در شب عید خبر داد و گفت: سه نوع برنج دانه بلند هندی به قیمت 5 هزار و 600 تومان، دانه کوتاه هندی به قیمت دو هزار و 600 تومان و برنج تایلندی به قیمت 3 هزار و 900 تومان در حال عرضه در مراکز منتخب است.

وی افزود: همچنین مرغ منجمد به قیمت 6 هزار و 200 تومان، گوشت گوساله منجمد به قیمت 23 هزار تومان و تخم مرغ شانه ای 12 هزار و 600 تومان در فروشگاه های زنجیره ای استان و فروشگاه مرغ یاران در حال عرضه است.