اطلاعیه هواشناسی

چهارشنبه مورخ 97/1/15 قسمتی ابری به تدریح افزایش ابر در برخی نقاط رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک حداکثر سرعت باد 60 کیلومتر بر ساعت.

پنج شنبه مورخ 97/1/16 قسمتی ابری همراه با وزش باد در بعد از ظهر افزایش ابر در ارتفاعات رگبار و رعد و برق.

جمعه مورخ 97/1/17 قسمتی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد.

شنبه مورخ 97/1/18 نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار باران و وزش باد

یکشنبه مورخ97/1/19 قسمتی ابری به تدریج کاهش ابر و وزش باد نسبتاً شدید

دوشنبه مورخ 97/1/20 نیمه ابری تا ابری در بعد از ظهر در برخی نقاط رگبار و رعد و برق در برخی ساعات وزش باد.