معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:

قم کمترین میزان ریزش غلات را در فصل برداشت دارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: استان قم نسبت به میانگین کشوری کمترین میزان ریزش غلات را در فصل برداشت دارد.

محمد علی سلامی که در جلسه ستاد برداشت غلات و کلزا استان سخن می گفت، اظهار داشت: با توجه به این که این جلسه اولین جلسه ستاد برداشت استان در سال زراعی جاری است، باید ازتمامی تجربیات سال های گذشته استفاده نمود تا کمترین خسارت به محصولات زراعی در زمان برداشت وارد شود .

وی با اشاره به اینکه امسال طغیان آفات در مزارع استان قم بی سابقه بوده است، افزود: امسال برای اولین بار قریب به تمام مزارع استان قم موردمبارزه باآفات قرار گرفت و در حال حاضر در خصوص کنترل آفات وضعیت خوبی داریم.

وی با اشاره به اینکه آمار ریزش غلات در فصل برداشت بالاست، خاطر نشان کرد: آماری که در سطح کشور وجود دارد نشان دهنده ریزش های 10 درصدی طبیعی و غیر طبیعی در سطح مزارع بوده که واقعا نگران کننده است.

سلامی افزود: خوشبختانه این آمار در استان قم حدود 5 درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری رقم بسیار پائین تری است و ما تلاش داریم با همکاری تمام نهادهای ذیربط این میزان را نیز به حداقل برسانیم تا خسارتی به کشاورزان وتولید داخل وارد نشود.

وی اضافه کرد: به طور قطع امکان به صفر رساندن میزان ریزش غلات در فصل برداشت وجود ندارد ولی اگر مسئولان و کارشناسان در دستگاههای مختلف من جمله جهاد کشاورزی و شرکت نفت وشرکت غله با دلسوزی که همیشه داشته اند، امسال نیز وظایف خود را با جدیت بیشتری انجام دهند، تاثیر بسیار زیادی در کاهش ضایعات خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم نقش کمباین ها را در کاهش میزان ریزش غلات بسیار با اهمیت شمرد و افزود: 110 کمباین فعال بومی و غیر بومی در استان قم حضور دارند که بایستی با نظارت دقیق نسبت به معاینه فنی آنها اقدام شودلذا این سازمان تعداد اکیپ های کنترل کمباین را به چهار برابر افزایش داده است.

سلامی در ادامه زمان مناسب برداشت را نیز یکی از ارکان مهم در کاهش ریزش غلات برشمرد و گفت: به دلیل شرایط اقلیمی خاص قم نظیر تند باد یا تگرگ وبارشهای شدید بعضا دو روز تاخیر در برداشت باعث ریزش 20 درصدی محصول در مزارع خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان داشت: امسال با افزایش چهار برابری اکیپ های ریزش تلاش کردیم تا نظارت دقیقی بر روند برداشت غلات به خصوص کمباین ها داشته باشیم و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و تاکید ریاست سازمان و با همکاری شرکت تعاونی کمباین داران استان، پلیس راهور –صنف کشاورزان وخانه کشاورز این کنترل به نحو احسن انجام خواهد شد.