مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان:

هیچ مشکلی در خرید گندم و کلزا در استان قم وجود ندارد

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان قم گفت: هیچ مشکلی در خرید گندم و کلزا در استان قم وجود ندارد و همه شرایط را برای حفاظت از دسترنج کشاورزان آماده کرده ایم.

بهزاد رادمنش که در جلسه ستاد برداشت غلات و کلزای استان سخن می گفت، اظهار داشت: آمادگی داریم حاصل دسترنج کشاوزان در تولید گندم و کلزا را به نحوه شایسته خریداری نموده و در سیلوها ذخیره سازی کنیم تا مردم بتوانند از این نعمت بهره مند شوند.

وی افزود: تمام شرایط خرید گندم و کلزا در استان قم فراهم است و به محض اینکه برداشت آغاز شود، با تمهیداتی که اندیشیده شده، این امر محقق خواهد شد و هیچ مشکلی در سطح استان برای انجام این فعالیت نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضایعات محصولات بخش کشاورزی را به عنوان یک مشکل اساسی دانست و بیان داشت: همه زحمات و تلاش های کشاورزان در فصل برداشت به نتیجه خواهد رسید و یکی از معضلات جدی در این فصل، وجود ضایعات است.

رادمنش تصریح کرد: بخش عمده این ضایعات در فرآیند برداشت حادث می شود و کشاورزان در فصل برداشت به رغم تمام زحماتی که متحمل شده اند، یکی بخشی از محصولاشان از بین می رود.

وی با اشاره به اینکه طبق بررسی های انجام شده طی دو دهه اخیر حدود 35 درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور در زمان برداشت و بعد از آن دچار ضایعات می شود، گفت: با پیشرفت های صورت گرفته در حال حاضر این میزان به 30 درصد کاهش یافته که امیدواریم در سال های آینده این میزان به حداقل ممکن برسد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان ادامه داد: متاسفانه بخش عمده ای از 30 درصد ضایعات مربوط به زمانی که محصول برداشت شده و در انبارها و سیلوها دچار ضایعات از جمله آفت و کپک زدگی و غیره می شود.

رادمنش تصریح کرد: در سال زراعی 96 از مجموع 12 هزار تن گندمی که توسط مباشر خریداری شد، حدود 300 تن کسری داشتیم که بیش از 100 تن از این گندم ها در انبار دچار ضایعات شده بود.