رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

رویکرد ما در بخش کشاورزی پیشگیری از بحران است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: رویکرد ما در بخش کشاورزی قم پیشگیری از بحران است.

محمد رضا طلایی در جلسه کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی که با حضور معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور در سالن شهید علیمحمدی سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: در جلسات این کارگروه تنها بحث ما در خصوص پرداخت خسارت نیست و رویکرد سازمان کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص جلوگیری از بروز خسارت به بخش کشاورزی است.

وی افزود: در همین راستا در خصوص بیماری های آنفلوانزا و تب برفکی با کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دقیق، دستورالعملی را تهیه کردیم که در آن نقش تمام دستگاه ها مشخص شده است تا بتوانیم از شیوع این بیماری جلوگیری نمائیم.

طلایی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است وقتی یک مخاطره ای هر سال اتفاق می افتد دیگر نمی توان نام آن را بحران گذاشت و باید با انجام کارهای تحقیقاتی، ابزارهای جلوگیری از بروز چنین مخاطراتی را پیش بینی کرد که در استان قم این اقدام انجام شده است.

وی در ادامه سخنان خود ایجاد یک مرکز قرنطینه مجهز را در استان قم ضروری دانست و گفت: استان قم در خصوص دام وضعیت منحصر به فردی را در کشور دارد و 60 درصد دام استان پروار است، یعنی دام ها از سطح کشور جمع آوری شده و در استان قم پروار می شود و دوباره در کشور پخش می گردد.

طلایی خاطر نشان کرد: ما اگر بتوانیم بیماری تب برفکی را در استان قم کنترل کنیم، یعنی توانسته ایم این بیماری را در سطح کشور کنترل نمائیم، لذا از مسئولین مربوطه این درخواست را داریم که به موضوع قرنطینه قم به عنوان یک پروژه ملی نگاه کنند و اعتبارات لازم را در این زمینه اختصاص دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم به شیوع بیماری آنفلوانزا در استان قم اشاره نموده و خاطر نشان کرد: وقتی نظارتی در خصوص حمل و نقل کود صورت نمی گیرد و استان قم شاهراه مواصلاتی 22 استان کشور است، به راحتی با عبور محموله های آلوده کود از این استان و به دلیل اینکه تراکم مرغداری های قم 18 برابر کشور است، بیماری آنفلوانزا به سرعت در تمام واحدهای مرغداری استان شیوع پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص قرنطینه استان قم طرحی را آماده کرده ایم، افزود: اگر قرنطینه را در استان قم به عنوان یک پروژه ملی به درستی اجرا نمائیم، از وقوع یک بحران جلوگیری کرده ایم.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت علوفه در مراتع کشور و به تبع آن استان قم خوب نیست، خاطر نشان کرد: علوفه عشایر از مراتع تامین می شود و با توجه به اینکه امسال علوفه مراتع به دلیل شرایط بد جوی خوب نیست، عشایر نمی توانند علوفه مورد نیاز دام های خود را از مراتع تامین نمایند.

وی با تاکید بر اینکه باید یارانه علوفه در اختیار عشایر قرار بگیرد، تصریح کرد: عدم تامین علوفه باعث می شود عشایر دام های خود را که مولد هستند به کشتارگاه بفرستند و اگر فکری به حال این وضعیت نشود، طی دو سه سال آینده دام مولدی نخواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استمهال سود تسهیلات دریافتی بهره برداران بخش کشاورزی، گفت: عمده فعالیت بخش کشاورزی با تسهیلات بانکی در حال انجام است و بهره بردار باید از فعالیت خود سودی به دست بیاورد که بتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند، با توجه به بروز خسارت های اخیر در حال حاضر کشاورزان و دامداران توان پرداخت بدهی های بانکی را ندارند که باید فکری به حال این وضعیت شود.