سه شنبه مورخ 97/3/8 صاف، بعدازظهر افزایش ابر در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گرد و خاک و حداکثر سرعت 55 کیلومتر بر ساعت.

چهارشنبه مورخ 97/3/9 کمی ابری از بعد ازظهر افزایش ابر در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، گرد و خاک و حداکثر سرعت 50 کیلومتر بر ساعت