اخطاریه هواشناسی

اوضعیت جوی برای امروز، نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود. بارش ها به صورت متناوب تا فردا ظهر ادامه می یابد و در برخی ساعات به صورت رگبار همراه با رعد و برق خواد بود و دمای هوا 4 – 6 درجه کاهش می یابد. به تدریج از بعدازظهر فردا از میزان ابرناکی آسمان کاسته خواهد شد. دمای هوا طی روزهای بعد به تدریج افزایش یافته به بیش از 40 درجه سانتگیراد خواهد رسید.