رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبر داد

تجدید 8هزار هکتار از اراضی قم به آبیاری نوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: در سال 91 نزدیک به 200هکتار از اراضی استان قم از سیستم آبیاری نوین استفاده می‌کردند که با اقداماتی که انجام شده اراضی مجهز به سیستم آبیاری نوین را به 8 هزار هکتار افزایش دهیم.

محمدرضا طلایی با اشاره به اینکه باغات پسته در استان قم هشت هزار هکتار افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال 1650 هزار اصله نهال را در استان به صورت یارانه به باغداران ارائه کردیم.

وی با بیان اینکه استان قم در تولید گردو از ظرفیت بسیار خوبی بهره‌مند است، عنوان کرد: باغات گردو استان قم همه از باغات کهن سال هستند که هر کدام از درختان آن بیش‌ از 50 سال قدمت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: در سرما زدگی که امسال اتفاق افتاد بسیاری از باغداران و کشاورزان استان آسیب‌های جدی دیدند و موجب شد کارشناسان جهاد کشاورزی در باغ‌های گردوی استان بسیاری از درختان قدیمی گردو را ببرند.

وی با اشاره به اینکه 2500هکتار از باغات انار استان قم نیز به دلیل سرما زدگی از بین رفتند، مطرح کرد: بیش‌ از هزار هکتار از اراضی استان قم امسال به دلیل سرما زدگی 100 درصد قابلیت برداشت محصول را از دست داده‌اند.

طلایی با بیان اینکه عمده باغات استان قم از سیستم آبیاری نوین استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در باغاتی که درختان آن بیش‌ از 10 سال سن دارند سیستم آبیاری نوین را اجرا کنیم با کمبود محصول و کاهش کیفیت محصولات آن مواجه می‌شویم.

وی اضافه کرد: در سال 91 نزدیک به 200هکتار از اراضی استان قم از سیستم آبیاری نوین استفاده می‌کردند که با اقداماتی که انجام شده اراضی مجهز به سیستم آبیاری نوین را به 8 هزار هکتار افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه در سه سال آینده نباید در استان قم اراضی وجود داشته باشد که از سیستم آبیاری پرفشار استفاده کند، تصریح کرد: برای کشاورزانی که هنوز مزارع و باغات خود را به سیستم آبیاری نوین مجهز نکرده‌اند 7 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که اگر کشاورز این اعتبار را مدیریت کند می‌تواند سیستم آبیاری نوین را اجرا کند.