رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد

تحصیل 183 دانش آموز در رشته کشاورزی در قم

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان از تحصیل 183 دانش آموز در رشته کشاورزی در قم خبر داد.

عباس پورمیدانی اظهار داشت: در برگزاری رشته های کار و دانش کشاورزی با اداره کل آموزش و پرورش همکاری داریم که در 5 رشته تعداد 183 نفر دانش آموزان کشاورزی در استان قم مشغول به تحصیل می باشند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون های سنجش مهارت کشاورزی، اظهار داشت: افرادی که دارای سابقه کار و مهارت های خاص کشاورزی هستند، با گذراندن یک دوره کوتاه مدت و بعد از شرکت در آزمون سنجش مهارت، گواهی مهارتی دریافت نموده و به همراه دروس عمومی که در دبیرستان های بزرگسالان می گذرانند، موفق به اخذ مدرک دیپلم کشاورزی خواهند شد.

وی بیان داشت: طی یکسال گذشته 325 نفر با موفقیت دوره های مهارتی را پشت سر گذاشته و موفق به اخذ گواهی مهارت از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شده اند.

پورمیدانی در ادامه سخنان خود به مقایسه عملکرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان طی دو سال گذشته پرداخت و گفت: تعداد طرح های تحقیقاتی مرکز از 20 طرح در سال 96 به 28 طرح در سال 97 رسیده است.

وی افزود: 26 طرح از 28 طرح مورد اشاره طرح های خاص بوده به این معنی که متقاضی برای اجرای آن وجود داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ادامه داد: در سال 97 تدوین کتاب شامل تالیف، ترجمه و تجدید چاپ 6 مورد انجام شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل از آن، 4 مورد بوده است.

وی تصریح کرد: در سال 97 و در زمینه مقالات علمی و پژوهشی 14 مقاله چاپی داشتیم که این میزان در مدت مشابه سال قبل از آن، 9 مورد بوده است.

پورمیدانی گفت: در سال 97 مقالاتی که در کنگره های بین المللی و ملی ارائه شده 11 مورد بوده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل از آن، 6 مورد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در طول یکسال اخیر 20 مورد دستاورد یا دستورالعمل ترویجی داشته ایم که این میزان در مدت مشابه سال قبل از آن، 10 مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در طول یکسال گذشته 15 دوره آموزشی برای کارکنان برگزار کرده ایم، گفت: در زمینه آموزش بهره برداران کشاورزی که در راستای ارتقاء دانش بهره برداران صورت می گیرد، 31 دوره آموزشی برگزار کرده ایم که این میزان در مدت مشابه سال قبل از آن 22 مورد بوده است.