اطلاعیه هواشناسی

وضعیت جوی امروز، قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود همچنین وضعیت جوی فردا کمی ابری در برخی ساعات افزایش ابر، در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود.