معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد

برنامه ريزي براي توليد حدود 5 هزار تن كلزا در قم

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان قم پيش بيني كرد كه در امسال بتوانيم حدود  5 هزار تن كلزا از مزارع استان برداشت كنيم.

محمد علي سلامي اظهار داشت: از حدود 5 روز پيش كشت كلزا با استفاده از بذور اصلاح شده آغاز شده و تا امروز بيش از 200 هكتار كشت صورت گرفته و پيش بيني مي شود تا اواخر مهرماه كه پايان كشت كلزا در استان قم است با اوج گيري منهني كشت، 3 هزار هكتار از اراضي زراعي استان زير كشت كلزا برود.

وي با اشاره به اينكه كشت كلزا نيازبه مديريت بيشترودقيق دارد، افزود: براي اينكه بتوانيم بيشترين محصول كلزا را برداشت كنيم بايداز زمان كشت تاداشت تمام مسائل به صورت كارشناسي ومستمر مورد ارزيابي قرار گرفته و در مزرعه توسط كشاوزان اجرا شود. در همين راستاوبا مساعدت رياست سازمان پهنه بندي ها وامكانات لازم مهيا شده، وكارشناسان سازمان جهاد كشاورزي بر روي تمام مزارع كشت كلزا نظارت دارند و از هم اكنون مراحل كاشت را رصد مي كنند تا با توكل بر خدا بيشترين درامد نصيب كشاورزان شود.

وي با اشاره به اينكه در همين رابطه 30 پهنه كارشناسي در سطح استان مشغول فعاليت هستند، بيان داشت: سطح سبز كشت كلزا در سال گذشته حدود 2 هزار و 200 هكتار بوده كه بر اساس ابلاغ وزارتخانه سهميه كشت كلزاي استان در سال جاري به ميزان 3000هكتارمي باشد با اين حال ايجاد مزارع مناسب ومطلوب براي توليد بيشتر در واحد سطح مد نظر سازمان ميباشد.

سلامي با بيان اين مطلب كه متاسفانه در سال گذشته سرمازدگي خسارت هايي را به باغات ومزارع كلزا وارد كرد، گفت: بر اساس توافقي كه رياست سازمان جهاد كشاورزي با سازمان هواشناسي برقرار نموده، امسال با پيش بيني لازم  تاريخ آخرين كشت كلزا در استان را مشخص خواهيم كرد تا از بروز هرگونه خسارت سرمازدگي به اين كشت جلوگيري شود.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سال گذشته حدود 2 هزار و 600 تن محصول كلزا در استان قم به قيمت هر كيلو 2 هزار و 780 تومان خريد تضميني شد كه تمام وجوه آن نيز به صورت نقدي به كشاورزان پرداخت گرديد.

سلامي در ادامه مهمترين مزيت كشت كلزا را تناوب كشت دانست و بيان داشت: ما در استان قم براي كشت غلات، گياه تناوبي نداشتيم كه بتوانيم در فصل زمستان اين گياه را با غلات تناوب دهيم كه خوشبختانه كلزا توانسته در كنترل علفهاي هرز وآفات وبيماريهاي مزارع غلات كمك خوبي نمايد.

وي با تاكيد بر اينكه كشت پائيزه كلزا باعث حاصلخيزي خاك و كنترل علف هاي هرز و از بين رفتن بيماري هاي گندم و جو مي شود، خاطر نشان كرد: وقتي در يك زمين زراعي به صورت مداوم گندم و جو كشت شود، آفات و بيماري هاو خصوصا علفهاي هرز آن افزايش پيدا مي كند، چرا كه زمين ساليان سال  يك ميزبان دارد، ولي با تغيير ميزبان و تناوب دركشت  آفات و بيماري ها وعلف هرز زمين نيز قابل كنترل بوده وباعث افزايش محصول غلات در كشت آينده خواهد شد.