مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم خبر داد

تقاضای ایجاد 65 هکتار گلخانه در قم با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم از تقاضای ایجاد 65 هکتار گلخانه با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی توسط بخش خصوصی خبر داد.

هادی مومنی نسب اظهار داشت: تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری برای اولین بار با شرایط بسیار ویژه و با سود 6 درصد و دوره بازگشت 8 ساله توسط دولت تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال در روستاها تخصیص داده شد.

وی افزود: اولویت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و ایجاد اشتغال می باشد که تسهیلات مذکور نیز در استان قم عمدتا در قالب این اهداف اختصاص پیدا کرد.

وی بیان داشت: در مجموع بالغ بر 145 طرح به مبلغ 153 میلیارد تومان به معاونت برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی معرفی شد که بخشی از آنها به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت سیر مراحل قانونی و معرفی به بانک های عامل ارجاع شده است.

مومنی نسب تصریح کرد: 65 هکتار گلخانه برای اخذ تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری معرفی گردیده که در راستای ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می باشد و با احداث این واحدها افزایش چشمگیری در توسعه کشت گلخانه ای خواهیم داشت که منجر به بالا رفتن اشتغال و تولید محصولات گلخانه ای در استان قم می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم در ادامه سخنان خود با اشاره به تسهیلات اشتغال فراگیر روستایی، گفت: تسهیلات اشتغال فراگیر روستایی عمدتا به سمت دامداری ها و مرغداری ها سوق داده شده است.

وی افزود: ازمحل این تسهیلات بالغ بر 474 فقره طرح به میزان 80 میلیارد تومان برای رفع مشکلات واحدهای مرغداری و دامداری معرفی شده است.

وی بیان داشت: در مجموع و در قالب تسهیلات اشتغال روستایی و تسهیلات فراگیر روستایی 649 طرح به میزان 246 میلیارد تومان به معاونت برنامه ریزی سازمان ارائه شده است.