مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان:

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: توسعه زنجیره تولید و ایجاد صنایع تبدیلی و غذائی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حسین طاهری فرد با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان قم برنامه ویژه ای برای توسعه صنایع تبدیلی و غذائی دارد، اظهار داشت: صنایع تبدیلی و غذائی بخش کشاورزی در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستاییان، بالا بردن بهره‌وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش می¬¬کند.

وی افزود: با توجه به نیاز به توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهم ترین مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است لزوم گسترش صنایع تبدیلی و غذائی روستایی است.

طاهری فرد بیان داشت: صنایع تبدیلی با به کارگیری محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای توسعه روستاها و استفاده بهتر از این محصولات تلقی شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود به نقش صنایع تبدیلی و غذائی در توسعه بخش کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده  اشاره کرد و گفت: گسترش صنایع تبدیلی و غذائی می¬تواند با فرآیندهایی چون فرآوری و  بسته¬بندی یکی از موثرترین گزینه¬های کاهش حجم ضایعات محصولات کشاورزی باشد.

وی ادامه داد: ایجاد صنایع تبدیلی و غذائی در مناطقی که از اقتصاد کشاورزی برخورداند فرصت¬های شغلی و سرمایه¬گذاری مناسبی را به ویژه در مناطق روستایی فراهم کرده و ضمن جلوگیری از بیکاری¬های فصلی در اشتغال روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها در ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر است.

طاهری فرد افزود: بدون تردید گسترش صنایع تبدیلی و غذائی با فرآوری محصولات کشاورزی و افزایش ماندگاری این محصولات موجب مزیت رقابتی و افزایش صادرات نیز می¬شود.

وی کاهش ریسک در بخش اقتصادی را یکی دیگر از مزیت¬های توسعه صنایع تبدیلی و غذائی در بخش کشاورزی دانست و  خاطر نشان کرد: با توجه به ارتباط مستقیم تولید کشاورزی با شرایط محیطی و اقلیمی و ریسک پذیر بودن فعالیت ¬های این بخش توسعه صنایع تبدیلی و غذائی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، باعث تنظیم بازار و ثبات قیمت ها نیز می¬گردد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره بازاریابی در بخش کشاورزی، گفت: با گسترش صنایع تبدیلی و غذائی، ضمن ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان این بخش، با ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی قدرت پاسخگویی بازار را برای انواع سلیقه¬های مختلف فراهم نموده و زنجیره بازاریابی را تکمیل می¬نماید.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ابتدای سال جاری تا کنون 8 مورد جواز تاسیس با پتانسیل ایجاد اشتغال برای 135 نفر با سرمایه گذاری معادل 203 میلیارد ریال و جذب مواد خام به میزان 29000 تن صادر کرده است.

طاهری فرد بیان داشت: همچنین طی این مدت 2 مورد پروانه بهره¬برداری با ظرفیت اشتغال 33 نفر و سرمایه¬گذاری معادل 17 میلیارد ریال و جذب مواد خام به میزان 3/1 هزار تن و 2 مورد مجوز توسعه با ایجاد اشتغال 9 نفر و سرمایه¬گذاری معادل 21 میلیارد ریال و جذب مواد خام به میزان 10 هزار تن توسط این مدیریت صادر شده است.