مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان:

چاه های غیرمجاز لطمه زیادی به قنات های قم زده اند

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: چاه های غیر مجاز با توجه به اینکه پایین‌تر از سطح ایستابی قنات‌ها هستند، لطمه زیادی را به قنات‌های استان قم وارد کرده و باعث کاهش آبدهی آن‌ها شده‌اند.

اسدالله مرتضوی اظهار داشت: در استان قم تخمین زده می‌شود حدود 4800 حلقه چاه غیرمجاز و فاقد پروانه وجود داشته باشد که اغلب در مناطق کوهستانی و با دبی کمتر از 2 لیتر بر ثانیه هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 1500 حلقه چاه عمیق و غیر عمیق کشاورزی وجود دارد، افزود: نزدیک به 1200 حلقه از این چاه‌ها عمیق هستند که عمدتاً در مناطق دشت قرار دارند و مابقی این چاه‌ها که غیر عمیق هستند و دبی کمتری هم دارند در نواحی کوهستانی استان قرار دارند.

وی با بیان این مطلب که متأسفانه در کشور ما قوانین بازدارنده‌ مناسبی برای جلوگیری از برداشت آب چاه های غیر مجاز وجود ندارد، بیان داشت: با توجه به اینکه این چاه‌های غیر مجاز اکثراً داخل محدوده چهار دیواری و کارخانه های شخصی هستند قابل‌دسترسی و شناسایی نیستند و این امر سبب تعویق در جلوگیری از آن‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت راهکارهای مناسبی برای کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در نظرگرفته است، اضافه کرد: در جلسات کارگروه شورای عالی آب  که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، راهکارهای مناسبی برای کاهش برداشت آب از سفره های زیرزمینی ارائه‌شده است از جمله آن‌ راهکارها خرید چاه‌های کم بازده و اجرای سامانه ی نوین آبیاری و نصب کنتور های هوشمند و ... در راستای تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی   می باشد.

 مرتضوی خاطر نشان کرد: در سنوات گذشته با توجه به سطح ایستابی منطقه و شرایط جوی و پتانسیل ذخایر آب زیر زمینی، تعداد زیادی پروانه بهره‌برداری چاه‌های عمیق صادرشده بود که متأسفانه امروزه با کاهش بارندگی‌ها و قطع حق آبه های قانونی از دو رودخانه بزرگ قمرود و قره چای به میزان 450 میلیون مترمکعب در حال حاضر تعادل بین ورودی و خروجی سفره‌های آب زیرزمینی به هم خورده و این امر سبب پایین رفتن سطح آب‌ زیر زمینی شده است.

وی افزود: مواردی که در مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب پیش بینی شده به ویژه طرح های فوق ، درجهت تعادل بخشی آب های زیر زمینی  و حفظ و پایداری منابع آب زیر زمینی کمک شایانی خواهد کرد.