معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان

کشاورزان قبل از آبان ماه نسبت به خرید و انتقال کود مرغی اقدام کنند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: کشاورزان متقاضی کود مرغی باید قبل از آبان ماه نسبت به خرید و انتقال کود مورد نیاز اقدام نمایند.

حسین علی بیگی اظهار داشت: با توجه به شيوع گسترده آنفلوانزاي مرغي در سال های 95 و 96 و تحميل خسارت هاي بسیار سنگين به صنعت طيور كشور و اهميت انتشار اين بيماري به وسيله كود مرغي، در سال جاری محدودیت هایی را در خصوص جابجایی کود مرغی در استان قم در نظر گرفته ایم.

وی افزود: بر اساس مصوبات جلسات کمیته فنی طیور مقرر گردیده به منظور ساماندهي كود مرغي و به حداقل رساندن مخاطرات بهداشتی، در بازه زماني آبان ماه تا پايان اسفند سال جاري، هرگونه جابجايي و انتقال كود در واحدهای طیور ممنوع بوده و با متخلفين برخورد قاطع گردد .

وی بیان داشت: در همین راستا ضروری است کشاورزان متقاضی کود مرغی جهت خرید و انتقال کود مورد نیاز قبل از زمان ممنوعیت اقدام نمایند.