میثمی تبار مطرح کرد؛

کشاورز محور باشیم نه محصول محور

مدیرکل دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این که رویکرد وزارت جهاد و کشاورزی باید از محصول محوری، به کشاورز پروری تغییر پیدا کند، تصریح کرد: متأسفانه آن قدر که درگیر سیب زمینی و پیاز هستیم، درگیر خود کشاورزان و افزایش میزان دانش و توانمندی آنان نیستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمد میثمی تبار، پیش از ظهر چهارشنبه 11 مهر 97، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی مهارت افزایی کارشناسان پهنه استان قم که در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی قم برگزار شد، اظهار داشت: از نظر وزارتخانه جهاد کشاورزی، کارشناسان در خط مقدم کشاورزی هستند و با کشاورز ارتباط مستقیم دارند و از این رو باید دانش کافی هم داشته باشند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد و کشاورزی، با بیان این که متأسفانه سیستم آموزشی و دانشگاهی کشورمان، مهارت پرور نیست، گفت: در دانشگاه های کشورمان، شرایط به گونه ای است که اگر فردی خودش نخواهد، هیچ چیز خاصی به دانشجو آموزش داده نمی شود و از این رو ضرورت برگزاری دوره های مهارت افزایی برای ما بسیار ضرورت دارد.

وی با بیان این که رویکرد وزارت جهاد و کشاورزی باید از کشاورزی محوری و محصول محوری، به کشاورز پروری تغییر پیدا کند، تصریح کرد: متأسفانه آن قدر که ما درگیر سیب زمینی و پیاز هستیم، درگیر خود کشاورزان و بررسی میزان دانش و توانمندی آنان نیستیم.

میثمی تبار با تأکید بر این که وظیفه دولت ها، چیزی جز آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی نباید باشد، گفت: متأسفانه هنوز که هنوز است، آموزش را بعنوان کار تلقی نمی کنیم و به همین جهت است که در بخش کشاورزی، انحراف معیار پیدا کرده ایم؛ ما شاید خیلی کار می کنیم، اما هوشمندانه کار کردن مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد.

وی با بیان این که بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم توانمندی مدیریتی در کشور است، خاطرنشان کرد: توانمندسازی نیروهای انسانی، سرلوحه کاری یک مدیر خوب و موفق است و بسیار خوشحالم که مهندس طلایی مدیرکل جهاد و کشاورزی استان قم، که باور و اعتقاد به مسئله توانمندسازی نیروهای انسانی دارد؛ و این سخنان ارزشمند را از کمتر رئیس سازمانی دیدم که بیان شود؛ از این رو نگاه و تفکر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، فرصتی برای کارکنان و کارشناسان مجموعه تحت مدیریت ایشان است.