رئیس سازمان جهاد و کشاورزی استان قم:

به مهارت افزایی در حوزه کشاورزی باور داریم و هزینه‌ می‌کنیم

رئیس سازمان جهاد و کشاورزی استان قم، با بیان این که به مهارت افزایی در حوزه کشاورزی باور داریم و هزینه می کنیم، گفت: بخش کشاورزی احتیاج به کارهای روزمره  ندارد، بلکه باید تمرکزمان روی توسعه زیرساخت ها و مهارت افزایی باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد و کشاورزی استان قم، محمدرضا طلایی، پیش از ظهر چهارشنبه 11 مهر 97، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی مهارت افزایی کارشناسان پهنه استان قم که در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی قم برگزار شد، اظهار داشت: باید قدر آموزش و ارتقای مهارت را بدانیم و بدانیم که اگر از پول بیت المال برای ارتقا و توانمندی شما کارکنان و کارشناسان هزینه شود و شما خودتان را توانمند نکنید، مدیون خواهید بود.

وی افزود: ما بستر کار را با برگزاری دوره های مهارت افزایی فراهم کردیم و البته در تمام طول این مسیر، نظارت داریم و امیدواریم آثار و نتایج این اقدام را مشاهده کنیم.

رئیس سازمان جهاد و کشاورزی استان قم، در ادامه سخنان خود تأکید کرد: بخش کشاورزی احتیاج به کارهای روزمره  ندارد، و همه کارهای روزمره را حتی یک نفر می تواند انجام دهد؛ مشکل اصلی ما در این حوزه، آموزش، تکنولوژی و زیرساخت های کشاورزی است.

وی اضافه کرد: باید بدانیم که همیشه فرصت آموزش برای ما ممکن نیست؛ و اگر  امروز به این مقوله بی توجه شدیم، ممکن است در آینده ارزش این کار را درک کنیم اما فرصت و شرایطی که امروز برای ارتقا و توانمندی مان وجود دارد، فراهم نباشد.

طلایی تأکید کرد: باید آموزش و مهارت افزایی، اثرش را در عملکرد کشاورزان و ارائه خدمات بهتر به مردم نشان دهد و این با جدیت همگانی امکان پذیر است.

وی گفت: ما در سازمان جهاد کشاورزی استان قم، برای هزینه کردن در جهت ارتقا و مهارت آموزی کارکنان و کارشناسان، حساسیت خاصی نداریم، چون می دانیم که این کار اثر خود را روی کشاورزی کشور می گذارد.