مجری مطالعات تغییر الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی  :

باید کشاورزان تغییر الگوی کشت را باور کنند

مجری مطالعات تغییر الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی  نیز در این همایش گفت :باید کشاورزان تغییر الگوی کشت را باور کنند.

جواد وفابخش اظهار کرد:اصلاح الگوی کشت یک فرآیند مهم در بهره وری است و سازگاری با اقلیم و شرایط را به صورت طولانی مدت پیگیری می کند.

وفابخش افزود:اصلاح الگوی کشت نیازمند به یک برنامه آمایشی است و ابعاد مختلفی دارد و با نگاه تخصصی و علمی مباحث مهم در کشاورزی و کاهش مصرف آب و افزایش تولید را دنبال می کند.

وی تصریح کرد:تامین امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد و اگر بخواهیم به این امر دست یابیم باید کشاورزی پایداری رقم بزنیم.

مجری مطالعات تغییر الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد:در گذشته 15 دشت در معرض خشکسالی بوده و امروز در ایران بیش از 360 گرفتار خشکسالی هستند.

وی گفت:اقلیم و خاک در ایران در طول سالهای گذشته دچار تغییرات زیادی شده و کاهش باران و برف بحران کم آبی را به وجود آورده است.

وفابخش ادامه داد:با حفظ آب می توان کشاورزی را توسعه داد و لطمه ای متوجه تولید محصول و درآمد نمی شود و کشاورزان می توانند با آموزش طرح الگوی مصرف کشت در جهت بهره وری گام بردارند.

مهندس ناخدا یکی از کارشناسان کشاورزی نیز در این همایش در مورد اجرای طرح اصلاح الگوی کشت بیان کرد:تغییرات اقلیمی زمین را گرم کرده و موجب کاهش باران شده و بحران کم آبی را به وجود آورده است.

مهندس ناخدا افزود:افزایش جمعیت نیاز ما را به کشاورزی افزایش داده است و در این میان اگر با شیوه های نوین به تولید نپردازیم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.