معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندارقم :

کشاورزی یکی از محورهای مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندارقم نیز در این همایش گفت :یکی از محورهای مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی،کشاورزی است و تا زمانی که مشکلات کشاورزان مورد توجه قرار نگیرد اقتصاد مقاومتی در این حوزه تحقق نمی یابد.

مهرداد غضنفری اظهار کرد:باید اصلاح الگوی کشت به گونه ای باشد که منجر به کاهش تولید و ضرر و زیان کشاورزان نباشد چرا که آن ها قوت مردم را تولید می کنند و لطمه به کشاورزی ما را در بسیاری از زمینه ها وابسته می کند.

غضفری افزود:عمده آب مصرفی صرف کشاورزی می شود که طرح اصلاح الگوی کشت می تواند مصرف بالای آب را مدیریت کند و ما را به بهره وری برساند.

وی خاطرنشان کرد:  هزارمیلیارد تومان دراستان قم جذب طرح های کشاورزی و تولیدی شده است که 6 درصد از دیگر استان ها بیشتر بوده در حالی که بافت روستایی در قم فقط 4 درصد جمعیت استان را در برگیرد نشان می دهد در کشاورزی موفق بوده ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم یادآور شد:با توجه به سالها خدمت در حوزه کشاورزی و همچنین داشتن خانواده کشاورز از نزدیک با دغدغه های این عرصه آشنا هستم و تلاش می کنم تولیدکنندگان در مسیر تحقق این طرح کمترین مشکلات را پشت سر بگذارند.