مسئول کمیته بهره وری آب در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی :

باید پایلوت الگوی کشت را با موفقیت در قم پشت سر بگذاریم

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و مسئول کمیته بهره وری آب در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این همایش  گفت:تامین امنیت غذایی مهم ترین رویکرد اصلاح الگوی کشت و گذر از بحران کم آبی است.

مهندس سید محمد حسین شریعتمدار افزود: در برخی از کشورها سهمیه آب برای کشاورزی کمتر از این است اما با مدیریت منابع به بهره وری رسیده اند.

شریعتمدار عنوان کرد:کشت به صورت پایلوت در دو دشت ساوه و شریف آباد قم اجرایی می شود امید است با امکانات فعلی می توان این دو دشت را به یک موفقیت خوبی برسانیم و می توان از کنار بحران ها رد شد.

وی گفت:باید برنامه پایلوت الگوی کشت را در با موفقیت در قم پشت سر بگذاریم تا در کشور بتوانیم الگو باشیم در این میان کشاورزان و فعالان باید به میدان بیایند و همه دستگاهها با هم افزایی طرح را اجرایی کنند.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:پایداری تولید یکی از شاخص های مهم در الگوی کشت است از طرفی باید تعادل در آبهای زیرزمینی و بهبود کیفیت آب و جلوگیری از شوری آب را برای پشت سر گذاشتن بحران ها در نظر بگیریم.