معاون وزیر جهاد کشاورزی :

باید با مدیریت و حفظ منابع به کشاورزی پایدار دست یافت

معاون وزیر جهاد کشاورزی  نیزدر این همایش گفت :با منفی بافی در مورد خشکسالی و کشاورزی نمی توان از بحران ها عبور کرد بلکه باید با مدیریت و حفظ منابع به کشاورزی پایدار دست یافت.

مهندس عباس کشاورزافزود :استان قم در جهت مدیریت منابع آب به سمت توسعه باغات پیش رفته است البته نگرانی هایی برای باغداران و کشاورزان وجود دارد که با بحران آب چگونه در آینده باغات خود را حفظ کنند.

کشاورزادامه داد:کشورهای پیشرفته خود را با شرایط و تغییرات اقلیمی در تولید محصولات کشاورزی وفق می دهند.

وی خاطرنشان کرد:برداشت بی رویه آب،پایداری طبیعت را از بین می برد و معضلات زیست محیطی را به وجود می آورد انسان باید در روند تولید و صنعت و کشاورزی و هر فرآیند اقتصادی دیگر،سهم پایداری طبیعت را در نظر بگیرد و به طبیعت لطمه ای نزند وگرنه جان خود را در معرض خطرات زیست محیطی قرار می دهد.

در تولید محصولات کشاورزی باید نیازها و بازار را بشناسیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:حضور سیاست گذاران و نخبگان و برنامه ریزان و نظریه پردازان و استفاده از خرد جمعی و همفکری آنان موجب مدیریت بحران می شود.

وی افزود :اصلاح الگوی کشت بهترین شیوه در مدیریت بحران آب و توسعه ظرفیت های کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک است در تولید محصولات کشاورزی باید نیازها و بازار را بشناسیم تا طبق نیازهای ضروری به تولید بپردازیم.

کشاورز متذکر شد:مهم ترین رویکرد در مدیریت بحران و مصرف بهینه منابع رسیدن به بهره وری و افزایش تولید و کاهش مصرف آب است.