رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم درهمایش اجرای الگوی کشت محصولات زراعی و باغی:

اصلاح الگوی کشت با کاهش مصرف آب،درآمد کشاورزان راافزایش می دهد

روزگذشته با حضور جمعی از مسئولان  ملی  و استانی همایش اجرای الگوی کشت محصولات زراعی و باغی در دشت های ساوه و شریف آباد قم با رویکرد مدیریت آب و امنیت غذایی و کشاورزی پایدار در سالن جلسات  اتاق بازرگانی  استان قم برگزار شد.

با روش های سنتی موفقیتی در توسعه کشاورزی حاصل نمی شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم دراین همایش گفت :اصلاح الگوی کشت با کاهش مصرف آب،درآمد کشاورزان با افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگارما ، مهندس محمدرضا طلایی: اظهارداشت در 9 ماه گذشته جلسات زیادی از سوی معاونت زراعت و اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات در رابطه با طرح اصلاح الگوی کشت برگزار شد.طلایی  افزود :استان قم دارای ظرفیت های دامی است و 8 درصد تخم مرغ و4/6گوشت قرمز کشور در قم تامین می شود و 60 درصد از دام های قم پرواری است از این رو تامین علوفه یکی از دغدغه های جدی در قم است و روزانه 2 تا 3 هزار تن نهاده دامی وارد استان قم می شود.وی اظهار کرد:اگر این تغییر ایجاد نشود با روش های سنتی موفقیتی در پشت سر نهادن بحران ها نداریم و نمی توانیم در توسعه کشاورزی به موفقیتی دست یابیم.