سرپرست استانداری قم:

قم در کشت محصولات گلخانه ای باید نمونه شود

سرپرست استانداری قم گفت: در این استان 30 هکتار کشت گلخانه ای وجود دارد و اگر در این بخش به عنوان استانی نمونه تمام محصولات کشاورزی به صورت گلخانه ای کشت شود، می توان به بازدهی خوبی رسید.

به گزارش ایرنا، سید محمدرضا هاشمی روز سه شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی (نوزدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب)، افزود: 57 درصد اشتغال قم در حوزه خدمات و گردشگری، 40 درصد در حوزه صنعتی و سه درصد در حوزه کشاورزی می باشد.

وی با تاکید بر مدیریت آب در بخش کشاورزی، افزود: 95 درصد آب استان برای سه درصد بخش کشاورزی استفاده می شود که در این راستا سفره های زیرزمینی آب باید تقویت شود.

وی اضافه کرد: اگر الگوی کشت و همچنین کشت محصولات گلخانه ای به طور مناسب مدیریت شود، دغدغه های تامین آب در بخش کشاورزی را نخواهیم داشت.

هاشمی با بیان این که استان قم با خشکسالی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: سفره های زیرزمینی در حال کاهش است و فرونشست زمین رخ می دهد و امیدواریم شاهد بارش نزولات آسمانی باشیم تا قنات ها و سفره های زیرزمینی آب تقویت شود، درغیر اینصورت در سال های آینده وضعیت نامناسب تر از حال حاضر خواهد شد.

وی افزود: در مصرف بهینه آب تلاش شود و این سرمایه را برای نسل های آینده حفظ نماییم، زیرا در سال های آینده باید پاسخگوی برداشت های بی رویه باشیم.

وی با تاکید بر این که دفاع از حقوق کشاورزان وظیفه، تکلیف قانونی و اداری ماست، بیان کرد: با مدیریت خانه کشاورز تجمعات کشاورزان در اعتراض به مساله آب کمتر شده که جای تشکر دارد و دستگاهی موفق است که کمترین مراجعه را به استانداری داشته باشد و خودش مسائل را مدیریت نماید.

سرپرست استانداری قم افزود: باید طوری مدیریت کنیم تا مسائل صنفی به مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی و امنیتی تبدیل نشود، اگر مسائل صنفی مدیریت نشود، حیثیت استان زیر سوال می رود.

وی تاکید کرد: هنر همه ما این است که قانون را به نفع مردم تفسیر کنیم.

مجموع کشت سبز استان قم شامل 20 هزار هکتار باغ و 42 هزار هکتار زراعت شامل 17 هزار و 531 هکتار کشت جو، پنج هزار و 675 هکتار کشت گندم آبی، 2 هزار و 346 هکتار کشت کلزا و بقیه سطح زیر کشت به محصولات یونجه، ذرت، پنبه و صیفی جات اختصاص یافته است.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر 745 هزار تن شامل 425 هزار تن محصولات زراعی و باغی، یک هزار و 208 تن آبزیان و 320 هزار تن محصولات دامی است.

سومین جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی(نوزدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب) با حضور مسئولان دستگاه ها در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد و سه موضوع اجرای طرح بهینه سازی الگوی کشت دشت های استان، ساماندهی تخصیص چاه های شرب منطقه علی آباد(جنوب دشت ساوه) و اصلاح برنامه بهینه سازی الگوی کشت در دشت جعفرآباد(بخش جنوبی محدوده مطالعاتی ساوه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.